Baş səhifə > Elanlar > Vəzifə üzrə müsahibə proqramları

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
Texniki reqlamentlərə nəzarət şöbəsi, Elektrotexnika sahəsində texniki reqlamentlərə nəzarəti sektoru, sektor müdiri vəzifəsi üzrə müsahibə proqramları