Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Zaqatala Rayon Kənd Təsərrüfatı İdarəsi, Maliyyə-Təsərrüfat sektoru
baş məsləhətçi (torpaq məsələləri üzrə) vəzifəsi

Vəzifənin kodu: 120119

İş yerinin ünvanı: Zaqatala rayonu,

İnzibati vəzifənin təsnifatı: 7-ci təsnifat

Vəzifə maaşı: 310 manat

Qulluq funksiyaları:

Vəzifənin tutulması şərtləri: