Dövlət Statistika Komitəsi
Qiymət statistikası şöbəsi, İstehsalçı qiymətləri statistikası sektoru, baş məsləhətçi vəzifəsi üzrə müsahibə proqramları