Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
Arxitektura şöbəsi, böyük məsləhətçi (kod:139008) vəzifəsi üzrə zəruri biliklərə dair
MÜSAHİBƏ PROQRAMI

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Hüquqi təminat və insan resursları şöbəsinin Dövlət qulluğu məsələləri üzrə sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.selimova@dim.gov.az
Telefon: (012) 465-87-93/94/97(daxili:130)

Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin
Arxitektura şöbəsinin müdiri
Bəkir Əhmədov
Əlaqə vasitələri:
Email: darxkom004@gmail.com
Telefon: (012) 595-79-11

1.    Şəhərsalma fəaliyyəti sahəsində dövlət siyasətinin məqsədi və istiqaməti   [1]

2.    Şəhərsalma sənədlərinin tərkibi, tərtibatı, razılaşdırılması, dövlət ekspertizası aparılması və təsdiq olunması Qaydaları [1]

3.    Müfəssəl planlaşdırma layihələrinin mahiyyəti [1]

4.    Memarlıq fəaliyyəti  [2]

5.    Obyektlərin memarlıq-planlaşdırma həllərində istifadə edilən əsas normativ-hüquqi 

6.    və  normativ sənədlər [3]

7.    Tikinti üçün Layihə Sənədlər Sistemi (TLSS)  [4]

8.    Yaşayış binalarının tipləri  [5]

9.    İctimai binaların təsnifatları  [6]

10. Obyektlərin Baş planlarının həllərində əsas xüsusiyyətlər  [1]

11. Baş planda qırmızı xəttin tikinti xəttinin və ayrıc sərhədlərinin rolu [7]

 


Ədəbiyyat:


1. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi, 29 iyul  2012-ci il   N 392-İVQ                     

2.“Memarlıq fəaliyyəti haqqında”Azərbaycan Respublikasının Qanunu 15 may            1998-ci il  N 497-İQ

3.  “Dövlat Şaharsalma Norma və Qaydaları” 1 yanvar 2002-ci il, AzDTN 2.6.1.

4. Tikinti üçün layihə sənədləri sistemi (TLSS) 2010-cu il

5. “Yaşayış evləri” CНиП 2.08.01-89*

6. “İctimai binalar və qurğular” CниП 2.08.02-89*

7. Основы теории градостроительства” Москва 1979