2017-ci il üzrə
2018-ci il üzrə
2019-cu il üzrə
2020-ci il üzrə
2021-ci il üzrə
2022-ci il üzrə

Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2023-cü ildə keçirilmiş
müsabiqə, ümumi müsahibə və daxili müsahibələr haqqında
ÜMUMİ MƏLUMAT
(23.03.2023)

S/S ElanTarixi Vəziyyəti Dövlət orqanı Vəzifə sayı Müraciət olunan dövlət orqanı sayı Müraciət olunan vəzifə sayı Namizəd sayı Müraciət sayı Baş tutmuş müsahibə sayı İmtina edilmiş müsahibə sayı İştirak edilməyən müsahibə sayı Etibarsız müsahibə sayı Təxirə salınmış müsahibə sayı Uğurlu müsahibə sayı Uğursuz müsahibə sayı Uyğun bilinən vəzifə sayı Uğur qazanmış namizəd sayı Apelyasiya sayı Heç bir müsahibədən uğur qazanmayan namizəd sayı Təyinat say
1 09.02.2023 daxili müsahibə Müsahibələr davam edir 13 41 13 34 89 90 34 5 0 0 0 30 4 24 30 0 4 0
2 13.01.2023 Müsabiqə - A növü Müsahibələr davam edir 5 15 5 10 14 18 3 3 0 0 0 3 0 2 3 0 0 0
3 13.01.2023 Müsabiqə - B növü Müsahibələr davam edir 49 245 43 163 1869 3176 248 562 26 2 0 52 194 29 52 0 170 4
4 09.01.2023 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 11 26 10 19 36 36 19 1 1 0 0 18 1 18 18 0 1 16
5 06.01.2023 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 12 36 12 31 229 230 81 54 4 0 0 31 50 22 31 0 50 2