2018-ci il üzrə
2019-cu il üzrə
2020-ci il üzrə
2021-ci il üzrə
2022-ci il üzrə
2023-cü il üzrə
2024-cü il üzrə

Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2017-ci ildə keçirilmiş
müsabiqə, ümumi müsahibə və daxili müsahibələr haqqında
ÜMUMİ MƏLUMAT
(21.04.2024)

S/S ElanTarixi Vəziyyəti Dövlət orqanı Vəzifə sayı Müraciət olunan dövlət orqanı sayı Müraciət olunan vəzifə sayı Namizəd sayı Müraciət sayı Baş tutmuş müsahibə sayı İmtina edilmiş müsahibə sayı İştirak edilməyən müsahibə sayı Etibarsız müsahibə sayı Təxirə salınmış müsahibə sayı Uğurlu müsahibə sayı Uğursuz müsahibə sayı Uyğun bilinən vəzifə sayı Uğur qazanmış namizəd sayı Apelyasiya sayı Heç bir müsahibədən uğur qazanmayan namizəd sayı Təyinat say
1 27.12.2017 Müsabiqə - A növü üzrə Sənəd qəbulu başa çatıb 9 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 25.12.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1
3 22.12.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 6 1 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 3
4 15.12.2017 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 8 37 7 32 62 62 55 0 8 0 0 29 26 24 29 5 25 26
5 12.12.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
6 08.12.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
7 07.12.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 10 1 9 10 10 10 0 0 0 0 10 0 9 10 0 0 10
8 05.12.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 4 1 3 3 3 3 0 0 0 0 1 2 1 1 0 2 1
9 23.11.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
10 21.11.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
11 16.11.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 62 1 42 48 48 46 0 2 0 0 42 4 39 42 0 4 42
12 01.11.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
13 23.10.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 9 1 8 9 9 9 0 0 0 0 5 4 5 5 0 4 5
14 05.10.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 11 1 11 14 14 14 0 0 0 0 12 2 10 12 0 2 12
15 02.10.2017 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 26.09.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 3 1 3 5 5 4 0 1 0 0 3 1 3 3 0 1 3
17 18.09.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
18 14.09.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
19 11.09.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 10 1 8 8 8 6 0 2 0 0 5 1 5 5 0 1 5
20 28.08.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 17 1 16 21 21 20 0 1 0 0 14 6 13 14 0 6 13
21 25.08.2017 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 5 85 5 65 91 91 82 0 9 0 0 55 27 55 55 0 27 55
22 15.08.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
23 10.08.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
24 09.08.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
25 26.07.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
26 25.07.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
27 24.07.2017 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 9 40 8 32 57 57 50 0 7 0 0 28 22 25 28 1 22 28
28 24.07.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
29 20.07.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1
30 19.07.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
31 06.07.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 90 1 74 106 106 97 0 9 0 0 61 36 51 61 0 36 59
32 03.07.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
33 20.06.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
34 12.06.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
35 07.06.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
36 15.05.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 31 1 27 36 36 32 0 4 0 0 21 11 19 21 2 11 18
37 03.05.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
38 25.04.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
39 18.04.2017 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 17.04.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 9 1 9 16 16 14 0 2 0 0 10 4 9 10 0 4 9
41 13.04.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 6 1 6 6 6 6 0 0 0 0 4 2 4 4 0 2 4
42 10.04.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
43 07.04.2017 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 23 1 23 32 32 32 0 0 0 0 31 1 22 31 0 1 26