2017-ci il üzrə
2019-cu il üzrə
2020-ci il üzrə
2021-ci il üzrə
2022-ci il üzrə
2023-cü il üzrə
2024-cü il üzrə

Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2018-ci ildə keçirilmiş
müsabiqə, ümumi müsahibə və daxili müsahibələr haqqında
ÜMUMİ MƏLUMAT
(20.05.2024)

S/S ElanTarixi Vəziyyəti Dövlət orqanı Vəzifə sayı Müraciət olunan dövlət orqanı sayı Müraciət olunan vəzifə sayı Namizəd sayı Müraciət sayı Baş tutmuş müsahibə sayı İmtina edilmiş müsahibə sayı İştirak edilməyən müsahibə sayı Etibarsız müsahibə sayı Təxirə salınmış müsahibə sayı Uğurlu müsahibə sayı Uğursuz müsahibə sayı Uyğun bilinən vəzifə sayı Uğur qazanmış namizəd sayı Apelyasiya sayı Heç bir müsahibədən uğur qazanmayan namizəd sayı Təyinat say
1 20.12.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 3 17 1 11 14 14 13 0 1 0 0 12 1 9 12 0 1 12
2 20.12.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
3 19.12.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 19 1 14 18 19 19 0 0 0 0 10 9 10 10 1 8 10
4 17.12.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 3 10 1 4 4 4 4 0 0 0 0 3 1 3 3 0 1 3
5 17.12.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 11 1 11 11 11 11 0 0 0 0 11 0 11 11 0 0 11
6 10.12.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 9 2 9 10 10 10 0 0 0 0 10 0 9 10 0 0 8
7 03.12.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
8 27.11.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 11 64 9 55 158 250 87 150 13 0 0 29 58 18 28 3 48 24
9 27.11.2018 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 8 65 8 52 199 200 133 53 15 1 0 63 69 40 63 1 69 49
10 27.11.2018 Müsabiqə - A növü üzrə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 26.11.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 9 1 9 37 38 32 0 6 0 0 18 14 6 18 0 13 7
12 16.11.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
13 12.11.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 6 1 6 6 6 6 0 0 0 0 6 0 6 6 0 0 6
14 05.11.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 11 611 8 207 373 949 336 556 32 3 0 110 225 74 101 7 127 72
15 05.11.2018 Müsabiqə - A növü üzrə Müsahibələr bitib 5 126 3 13 4 14 6 9 0 0 0 4 2 3 4 1 0 2
16 02.11.2018 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 7 12 6 9 32 32 17 11 5 1 0 7 9 6 7 2 9 6
17 01.11.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
18 01.11.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 94 2 78 121 121 105 10 6 0 0 38 67 33 38 0 67 32
19 30.10.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 3 1 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 3
20 30.10.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
21 26.10.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
22 24.10.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1
23 22.10.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 8 2 8 8 8 8 0 0 0 0 6 2 6 6 0 2 6
24 19.10.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 6 1 6 6 6 6 0 0 0 0 4 2 4 4 0 2 4
25 15.10.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 15 60 16 52 124 188 74 109 5 1 0 32 41 21 31 1 36 22
26 12.10.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
27 03.10.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
28 01.10.2018 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 5 85 5 41 58 58 48 8 2 0 0 34 14 32 34 2 14 32
29 01.10.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 28 2 28 46 46 42 0 4 0 0 35 7 25 35 0 7 30
30 25.09.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 8 1 8 9 9 9 0 0 0 0 8 1 7 8 0 1 7
31 24.09.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 17 1 17 17 17 17 0 0 0 0 17 0 17 17 0 0 17
32 17.09.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 12 257 11 214 643 2059 752 1159 148 1 0 322 429 133 241 11 193 176
33 17.09.2018 Müsabiqə - A növü üzrə Müsahibələr bitib 3 8 2 2 5 5 2 3 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
34 14.09.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
35 12.09.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 3 16 3 16 22 22 22 0 1 0 0 17 5 14 17 1 4 16
36 11.09.2018 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 05.09.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 3 1 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 3
38 05.09.2018 ümumi müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 1 1 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 03.09.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 5 2 5 13 13 13 0 0 0 0 9 4 5 9 0 4 8
40 03.09.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
41 27.08.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
42 27.08.2018 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 27.08.2018 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 6 32 6 28 105 105 67 33 5 0 0 43 24 24 43 0 24 34
44 24.08.2018 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 20.08.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 7 1 7 17 17 17 0 0 0 0 15 2 6 15 0 2 15
46 09.08.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 14 1 14 14 14 14 0 0 0 0 11 3 11 11 0 3 11
47 03.08.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
48 01.08.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1
49 01.08.2018 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 31.07.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
51 30.07.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 7 200 5 122 134 284 150 114 20 0 0 42 108 38 30 0 65 28
52 30.07.2018 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 5 7 5 6 30 30 16 14 0 0 0 5 11 4 5 1 11 5
53 30.07.2018 Müsabiqə - A növü üzrə Müsahibələr bitib 1 15 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
54 26.07.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
55 23.07.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 3 1 2 3 3 3 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 2
56 14.07.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 12 1 12 12 12 12 0 0 0 0 12 0 12 12 0 0 12
57 12.07.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 8 58 7 39 285 457 206 198 53 0 0 63 143 19 59 5 98 45
58 12.07.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 19 1 18 22 22 22 0 0 0 0 19 3 16 19 7 3 19
59 12.07.2018 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 09.07.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
61 09.07.2018 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 07.07.2018 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 05.07.2018 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 8 32 5 13 61 61 38 20 3 0 0 13 25 7 13 0 25 6
64 05.07.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
65 04.07.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 3 1 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 3
66 03.07.2018 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 03.07.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 11 1 11 12 12 7 0 0 0 5 7 0 7 7 0 0 4
68 29.06.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 25 110 20 80 190 397 157 214 26 0 0 45 112 33 42 4 75 36
69 29.06.2018 Müsabiqə - A növü üzrə Müsahibələr bitib 2 4 1 1 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1
70 25.06.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
71 14.06.2018 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 14.06.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 3 3 3 0 0 0 0 2 1 2 2 0 1 2
73 11.06.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 20 1 20 27 27 26 0 1 0 0 22 4 17 22 0 4 22
74 11.06.2018 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 07.06.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
76 04.06.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
77 03.06.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 3 1 3 5 5 4 0 1 0 0 4 0 3 4 0 0 3
78 25.05.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 4 1 4 4 4 4 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 4
79 22.05.2018 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 11 28 9 20 76 76 53 16 7 0 0 23 30 12 23 0 30 14
80 22.05.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 10 42 6 19 62 87 38 43 6 0 0 17 21 9 16 0 16 8
81 21.05.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
82 15.05.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 11 1 9 9 10 11 0 1 0 0 8 3 7 8 3 1 3
83 15.05.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 11 1 9 13 13 13 0 0 0 0 11 2 8 11 0 2 10
84 15.05.2018 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 15.05.2018 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 15.05.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 12 1 12 14 14 14 0 0 0 0 14 0 12 14 0 0 13
87 15.05.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
88 03.05.2018 Müsabiqə - A növü üzrə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 4 1 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 02.05.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 12 87 12 64 214 429 137 218 74 0 0 35 102 21 33 2 64 26
90 01.05.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
91 18.04.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
92 12.04.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 17 503 13 67 237 438 183 208 47 0 0 90 93 35 76 2 66 56
93 04.04.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 5 1 5 6 6 5 0 1 0 0 5 0 5 5 0 0 5
94 03.04.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 3 1 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 3
95 19.03.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 14 1 14 16 16 15 0 1 0 0 10 5 9 10 0 5 10
96 19.03.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
97 14.03.2018 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 11 42 9 21 38 38 34 1 3 0 0 21 13 15 21 2 13 16
98 07.03.2018 Müsabiqə - A növü üzrə Müsahibələr bitib 10 198 4 6 4 7 3 4 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1
99 07.03.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 27 278 15 95 159 287 69 191 28 0 0 21 48 19 21 3 39 18
100 05.03.2018 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 05.03.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 18 1 17 21 21 20 0 1 0 0 13 7 12 13 1 7 13
102 05.03.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 10 1 10 10 10 10 0 0 0 0 10 0 10 10 0 0 10
103 05.03.2018 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 05.03.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
105 05.03.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
106 19.02.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
107 13.02.2018 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 7 166 7 132 244 244 221 2 21 0 0 132 89 102 132 4 89 94
108 09.02.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 23 1 23 45 45 42 0 3 0 0 22 20 17 22 0 20 20
109 09.02.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 4 1 4 4 4 4 0 0 0 0 3 1 3 3 0 1 3
110 08.02.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 11 192 10 128 328 797 251 405 143 0 0 112 139 65 102 7 90 85
111 07.02.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 1 518 1 274 349 1414 467 756 195 0 0 235 232 127 166 9 90 141
112 02.02.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
113 02.02.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 5 1 5 5 5 5 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 5
114 01.02.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 10 1 10 11 11 11 0 0 0 0 10 1 9 10 0 1 10
115 26.01.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 1 189 1 58 50 134 49 58 27 0 0 15 34 15 15 0 21 15
116 22.01.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
117 11.01.2018 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 77 1126 44 377 644 1709 854 460 385 7 0 315 532 179 280 20 271 228
118 09.01.2018 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 5 1 5 5 5 5 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 5