2017-ci il üzrə
2018-ci il üzrə
2019-cu il üzrə
2020-ci il üzrə
2022-ci il üzrə
2023-cü il üzrə
2024-cü il üzrə

Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 2021-ci ildə keçirilmiş
müsabiqə, ümumi müsahibə və daxili müsahibələr haqqında
ÜMUMİ MƏLUMAT
(24.05.2024)

S/S ElanTarixi Vəziyyəti Dövlət orqanı Vəzifə sayı Müraciət olunan dövlət orqanı sayı Müraciət olunan vəzifə sayı Namizəd sayı Müraciət sayı Baş tutmuş müsahibə sayı İmtina edilmiş müsahibə sayı İştirak edilməyən müsahibə sayı Etibarsız müsahibə sayı Təxirə salınmış müsahibə sayı Uğurlu müsahibə sayı Uğursuz müsahibə sayı Uyğun bilinən vəzifə sayı Uğur qazanmış namizəd sayı Apelyasiya sayı Heç bir müsahibədən uğur qazanmayan namizəd sayı Təyinat say
1 30.12.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 11 22 11 19 49 50 31 9 3 0 0 20 11 18 20 1 11 20
2 27.12.2021 Müsabiqə - A növü üzrə Müsahibələr bitib 5 91 5 15 23 33 21 10 1 0 0 4 17 3 4 3 10 4
3 27.12.2021 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 66 626 55 298 1843 3322 1516 1610 159 7 0 338 1172 152 301 122 759 231
4 16.11.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 12 54 12 48 127 131 86 31 3 0 0 51 35 38 51 3 32 41
5 26.10.2021 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 7 58 7 44 154 161 92 38 11 0 0 28 64 18 28 9 58 26
6 30.09.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 12 30 11 24 64 70 43 14 6 0 0 24 19 22 24 1 19 23
7 13.09.2021 Müsabiqə - A növü üzrə Müsahibələr bitib 4 14 3 3 3 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
8 13.09.2021 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 34 195 33 144 1330 2472 1029 1095 260 5 0 232 795 78 207 64 523 135
9 13.09.2021 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 16 36 15 32 187 189 89 41 14 0 0 35 54 21 35 9 54 32
10 03.09.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 19 89 17 68 166 171 105 30 14 0 0 67 38 56 66 9 37 58
11 13.07.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
12 13.07.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 3 1 3 3 3 3 0 0 0 0 2 1 2 2 0 1 2
13 12.07.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 6 1 5 6 6 5 0 0 0 0 3 2 3 3 0 2 3
14 07.07.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
15 24.06.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
16 17.06.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 3 5 3 4 10 10 9 0 0 0 0 8 1 4 8 0 1 8
17 11.06.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 6 2 6 6 6 6 0 0 0 0 5 1 5 5 0 1 5
18 08.06.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
19 04.06.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1
20 04.06.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 3 1 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 3
21 02.06.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 39 1 10 11 14 13 0 0 0 0 11 2 9 11 2 0 10
22 24.05.2021 Müsabiqə - A növü üzrə Müsahibələr bitib 4 4 2 2 3 3 3 0 0 0 0 2 1 2 2 0 1 2
23 24.05.2021 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 13 77 13 55 231 240 125 65 14 0 0 54 71 37 54 11 68 46
24 24.05.2021 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 22 171 22 132 1402 2621 1088 1328 146 2 0 288 800 80 263 70 505 196
25 04.05.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 3 14 3 12 28 28 26 0 2 0 0 11 15 7 11 1 15 9
26 03.05.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 17 1 16 21 22 22 0 0 0 0 17 5 14 17 4 4 16
27 29.04.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 5 2 5 10 10 10 0 0 0 0 9 1 5 9 0 1 8
28 26.04.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 10 10 5 2 3 0 0 2 3 1 2 1 3 1
29 23.04.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 2
30 21.04.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 4 1 4 4 4 4 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 4
31 16.04.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 4 1 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 3
32 14.04.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 4 1 4 7 7 5 2 0 0 0 3 2 2 3 0 2 3
33 14.04.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 9 1 6 6 6 5 1 0 0 0 3 2 3 3 0 2 3
34 02.04.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
35 31.03.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 3 1 3 3 3 3 0 0 0 0 2 1 2 2 0 1 2
36 18.03.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 12 1 12 12 13 12 0 0 0 0 5 7 5 5 0 7 4
37 16.03.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
38 15.03.2021 Müsabiqə - B növü üzrə Müsahibələr bitib 31 438 29 184 882 1563 649 821 65 2 0 168 479 68 152 11 319 100
39 15.03.2021 Müsabiqə - A növü üzrə Müsahibələr bitib 5 84 3 4 5 6 3 3 0 0 0 1 2 1 1 0 2 1
40 15.03.2021 ümumi müsahibə Müsahibələr bitib 12 46 11 33 215 236 110 79 9 0 0 33 77 22 33 6 75 23
41 12.03.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 20 1 17 32 32 28 0 2 0 0 23 5 15 23 0 5 23
42 10.03.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 3 1 2 3 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0
43 05.03.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
44 25.02.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 13 2 12 12 12 12 0 0 0 0 12 0 12 12 1 0 12
45 25.02.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 4 1 4 7 7 6 0 1 0 0 5 1 4 5 0 1 5
46 24.02.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 7 1 6 7 7 6 0 0 0 0 3 3 3 3 0 3 3
47 19.02.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
48 17.02.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 2 12 2 12 57 58 45 1 11 0 0 30 15 12 30 1 15 24
49 04.02.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
50 01.02.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 8 1 8 15 16 12 2 2 0 0 6 6 6 6 1 6 6
51 21.01.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
52 08.01.2021 daxili müsahibə Müsahibələr bitib 1 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
53 07.01.2021 daxili müsahibə Sənəd qəbulu başa çatıb 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0