Ali Attestasiya Komissiyası
Elm sahələri üzrə məxfi şöbə, dövlət orqanı aparatında şöbə müdiri


Əlaqə məlumatları
Dövlət orqanı Ali Attestasiya Komissiyası
Struktur bölmə Elm sahələri üzrə məxfi şöbə
Vakant inzibati vəzifənin adı və vakansiya sayı dövlət orqanı aparatında şöbə müdiri (1 yer)
Vakant inzibati vəzifənin təsnifatı 4
Aylıq vəzifə maaşı 1435
Qulluq funksiyaları
 • Komissiya üzrə dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışları rəsmiləşdirilməli olan vəzifələr nomenklaturunun işlənib hazırlanmasını təmin etmək, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada nomenklatura dəyişikliklər və əlavələrin edilməsini, yenidən baxılmasını təklif etmək
 • Vəzifələr nomenklaturu üzrə Komissiyanın müvafiq əməkdaşlarına dövlət sirri ilə işləməyə buraxılışların rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı qanunvericiliklə nəzərdə tutulan tədbirləri görmək;
 • Buraxılış üzrə tələblərin icrasına nəzarəti, buraxılış üzrə qeydiyyat sənədlərini - vərəqələri və məxfi məlumatlara buraxılan əməkdaşların siyahısının rəsmiləşdirilməsini və saxlanmasını təmin etmək
 • Məzmununda dövlət sirri təşkil edən məlumatlar olan dissertasiyaların və attestasiya sənədlərinin müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq tamlığını və düzgünlüyünü yoxlamaq.
 • Məzmununda dövlət sirri təşkil edən məlumatlar olan dissertasiya, avtoreferat və attestasiya sənədlərinin, elmi dərəcə iddiaçılarının elmi əsərlərinin ekspertizasının həyata keçirilməsinə və plagiata yoxlanılmasına nəzarət etmək.
 • Məzmununda dövlət sirri təşkil edən məlumatlar olan dissertasiyalara və onların avtoreferatlarına dair tələblərin işlənib hazırlanmasında iştirak etmək;
 • Məzmununda dövlət sirri təşkil edən məlumatlar olan dissertasiya və attestasiya sənədlərinin vaxtında və qaydalara uyğun olaraq saxlanılmasını və mühafizəsini təmin etmək.
 • Komissiyanın Rəyasət Heyəti və Kollegiyasına elmi dərəcə iddiaçıları haqqında informasiya vərəqlərinin hazırlanmasını, Rəyasət Heyəti və Kollegiyanın qərarlarının icrasını təmin etmək.
 • Ali Attestasiya Komissiyasının məzmununda dövlət sirri təşkil edən məlumatlar olan dissertasiyaların ekspertizası məqsədilə elm sahələri üzrə Xüsusi Ekspert Şuralarının tərkibinin formalaşdırılması üzrə Komissiyanın rəhbərliyinə təkliflər hazırlamaq, Xüsusi Ekspert Şuralarının iclaslarının gündəliyini formalaşdırmaq.
 • Məxfi kargüzarlığın müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun aparılmasına nəzarət etmək
 • Ekspert komissiyasının üzvü olaraq sənədlərin və işlərin əhəmiyyətini (dəyəri) müəyyən etmək, Ekspert komissiyasının qərarlarının icrasını təmin etmək.Məxfi qriflə daxil olan məktubları aidiyyəti üzrə icra etmək.
 • Şöbənin fəaliyyətinin planlaşdırılmasını, təşkilini və həyata keçirilməsini təmin etmək.
 • Şöbənin fəaliyyəti ilə bağlı informasiyanın mühafizəsini təmin etmək
 • Komissiyanın fəaliyyət istiqamətləri üzrə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər vermək.
 • Şöbə əməkdaşları tərəfindən əmək intizamına riayət olunması və onlara həvalə olunmuş vəzifələrin lazımi şəkildə yerinə yetirilməsinə nəzarəti həyata keçirmək, onların xidməti fəaliyyətinin illik qiymətləndirilməsini aparmaq, bilik və bacarıqlarının artırılmasını təmin etmək.
 • Rəhbərlik tərəfindən verilən digər tapşırıq və göstərişləri yerinə yetirmək.
Vakant inzibati vəzifənin tutulması şərtləri
 • Təhsilə dair tələblər: iqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu, xüsusi təyinatlı ixtisaslar qrupu üzrə ali təhsil
 • İş stajına dair tələblər: 5 il dövlət qulluğu stajı və yaxud 7 il ümumi iş stajı
 • Kompüter biliklərinə dair tələblər: MS Windows, MS Office, Internetdən istifadə(yüksək səviyyədə)
 • Xarici dil biliklərinə dair tələblər: İngilis dili-B1; Rus dili-B1;
Müsahibə elanının tarixi 14.04.2022 09:00
Sənədlərin qəbulu üçün müəyyən edilmiş son müddət 04.05.2022 18:00

Daxili müsahibədə aşağıdakı şəxslər iştirak hüququna malikdirlər:

 • Vəzifənin tutulması şərtlərinə uyğun olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları.

Daxili müsahibədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlərin skan olunmuş variantı onlayn qeydiyyat zamanı müraciət formasına əlavə edilməlidir:

 • ali təhsil haqqında sənədin surəti;
 • əmək kitabçasının surəti.

Qeydlər:

 • 1992-ci ildən sonrakı dövrlərdə xarici dövlətlərin təhsil müəssisələri tərəfindən verilmiş ali təhsil haqqında sənədlər "Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) Qaydaları"na uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən müvafiq şəhadətnamə ilə təsdiq edilməlidir.
 • Vəzifənin tutulması şərtlərində tələb edilən xarici dil bilikləri aşağıdakı cədvələ əsasən müəyyən olunur:
Xarici dil bilik səviyyəsi Açıqlama
A1
 • gündəlik həyatda yaranan ehtiyacları ödəmək üçün lazımi əsas ifadələri başa düşür və istifadə edir
 • özünü və başqalarını təqdim etməyi bacarır, şəxsi məlumatları əldə etmək məqsədi ilə müəyyən suallar verə bilir və bu kimi sualları cavablandıra bilir
 • yavaş və aydın formada danışan bir şəxslə ünsiyyət qura və ona kömək edə bilər
A2
 • gündəlik həyatla əlaqəli olan əsas cümlələri və tez-tez istifadə olunan ifadələri(şəxsi və ailə üzvləri ilə bağlı olan əsas məlumatları, alış-veriş, yaşayış yeri, iş və s) başa düşür
 • ailə və gündəlik işlərlə bağlı informasiya mübadiləsini özündə əks etdirən sadə məsələlər ətrafında ünsiyyət qura bilir
 • özü, ailə üzvləri və digər yaxınları haqqında sadə formada danışa bilir, gündəlik həyatın əsas aspektlərini təsvir edə bilir
B1
 • iş və məktəb mühitində, asudə vaxtlarında mütəmadi olaraq qarşılaşdığı müxtəlif mövzuların əsas məqamlarını başa düşür
 • müvafiq dildən istifadə etdiyi ölkədə qaldığı müddətdə qarşılaşdığı müxtəlif vəziyyətlərin öhdəsindən gələ bilir
 • şəxsi maraq dairəsi və oxşar mövzularla əlaqəli sadə mətnlər hazırlaya bilir
 • müxtəlif sahələr üzrə təcrübəsini, xəyallarını, ümidlərini, ambisiyalarını və hadisələri təsvir edə bilir, gələcəyə dair fikir və planları haqqında qısa arayış verə bilir
B2
 • İxtisaslaşdığı sahə ilə bağlı texniki məsələləri də özündə əks etdirən konkret və mücərrəd mövzularla əlaqəli əsas mətnlərin məğzini başa düşür
 • Əcnəbi ilə heç bir çətinlik çəkmədən səlis və sərbəst ünsiyyət qura bilir
 • müxtəlif mövzular üzrə aydın və əhatəli mətnlər hazırlaya,aktual məsələlər, müxtəlif yanaşmaların üstünlükləri və mənfi cəhətləri haqqında fikir bildirə bilir
C1
 • müxtəlif mövzularda genişhəcimli və mürəkkəb mətnləri başa düşür
 • lüğətdən istifadə etmədən öz fikirlərinisərbəst və birbaşa ifadə edə bilir
 • sosial, akademik və peşəkar məqsədlər üçün müvafiq dildən çevik və effektiv istifadə edə bilir
 • mürəkkəb mövzularla bağlı aydın, yaxşı strukturlaşdırılmış və əhatəli mətn hazırlaya bilir
C2
 • dinlədiyi və oxuduğu hər şeyi praktik olaraq asan şəkildə başa düşür
 • müxtəlif yazılı və şifahi mənbələrdən əldə etdiyi məlumatları ümumiləşdirə bilir, müxtəlif arqument və hesabatları tutarlı təqdimat formasında hazırlaya bilir
 • özünü sərbəst və tam şəkildə ifadə edə bilir, ünsiyyət zamanı sözləri müxtəlif məna çalarları üzrə fərqləndirə bilir

Əlaqə məlumatları: 

Qeydiyyatla bağlı yaranan texniki problemlərlə əlaqədar:

Elektron imtahanlar və müsahibələrin təşkili departamenti: Tel.:(012) 310 53 16 (daxili 2504,2503); e-mail: dqqeydiyyat@dim.gov.az;

Müsahibə elanları, o cümlədən vəzifə təlimatları və müsahibə proqramları ilə əlaqədar:

Hüquqi təminat, insan resursları və dövlət qulluğu departamenti: Tel.: (012) 310 53 16 (daxili 1766); e-mail: dqqebul@dim.gov.az;

Daxili müsahibədə iştirak etmək istəyən namizədlər 14 aprel 2022-ci il   4 may 2022-ci il saat 18:00-dək Mərkəzin internet portalında Dövlət qulluğu üzrə müraciət Formasını doldurmaqla qeydiyyatdan keçməlidirlər. Namizəd portala daxil etdiyi məlumatların və sənədlərin aktuallığını və tamlığını təsdiq etməlidir.

Müsahibədə iştirak üçün müraciət edən namizəd "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 27-ci maddəsinin və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vakant vəzifələrin tutulmasının ümumi şərtlərinin tələblərinə cavab verməlidir. Vakant vəzifə üzrə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməyən namizəd müsahibədə iştirak edə bilməz.

Daxili müsahibədə iştirakı qeydə alınmayan namizədə bu barədə portal vasitəsilə elektron bildiriş göndərilir. Namizədin qeydə alınmamasına səbəb olan çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra, namizəd müvafiq vəzifə üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün qeydə alınır. çatışmazlıqlar 3 (üç) iş günü müddətində aradan qaldırılmadıqda, namizəd müsahibədə iştirak etmək üçün qeydə alınmır.

Namizəd müəyyən edilmiş şərtlərə cavab vermədikdə, habelə onun tərəfindən təqdim edilmiş məlumat və sənədlərdə bilərəkdən yanlış məlumatlar verilməsi aşkar edildiyi halda, namizədin müsahibədə əldə etdiyi nəticələr etibarsız hesab edilir.

Namizədlər müsahibələrin keçirilmə vaxtı və yeri haqqında məlumatları sənəd qəbulu başa çatdıqdan sonra Mərkəzin www.dim.gov.az internet portalında və müvafiq dövlət orqanının saytında yerləşdiriləcək müsahibələrin keçirilməsi qrafikindən əldə edə bilərlər.

Müsahibənin keçirilməsində məqsəd namizədin bilik səviyyəsini, peşə hazırlığını, ümumi dünyagörüşünü və vakant vəzifə üçün zəruri olan keyfiyyətlərini yoxlamaqla onun vəzifəyə uyğunluğunu müəyyən etməkdir. Müsahibədə hər bir meyar üzrə namizədə minimum 2, maksimum 5 bal verilir. Müsahibənin yekun nəticələri üzrə namizəd maksimum 20 bal toplaya bilər. Keçid balı 16-dır. Müsahibənin nəticəsi barədə məlumat Mərkəzin internet portalında və müvafiq dövlət orqanının saytında yerləşdirilir.

Müsahibə proqramları və qulluq funksiyalarına dair ətraflı məlumat almaq üçün Mərkəzin www.dim.gov.az internet portalına müraciət edilə bilər.