Əqli Mülkiyyət Agentliyi
dövlət orqanı aparatının rəhbəri


Əlaqə məlumatları
Dövlət orqanı Əqli Mülkiyyət Agentliyi
Struktur bölmə
Vakant inzibati vəzifənin adı və vakansiya sayı dövlət orqanı aparatının rəhbəri (1 yer)
Vakant inzibati vəzifənin təsnifatı 3
Aylıq vəzifə maaşı 1665
Qulluq funksiyaları
 • Agentliyin Aparatının fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir, habelə Aparatın struktur bölmələrinin rəhbərlərinin işini əlaqələndirir, onlara müvafiq tapşırıqlar verir; 
 • Aparatın strukturu və işinin təşkili, kadrların seçilməsi, təkrar hazırlığı, vəzifədə irəli çəkilməsi, əmək və icra intizamının yüksəldilməsi və artırılması barədə İdarə Heyətinin sədrinə təkliflər verir; 
 • Aparatın struktur bölmələrinin və tabeliyindəki qurumların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə dair İdarə Heyətinin sədrinə təkliflər verir;  
 • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Nazirlər Kabinetinin aktlarının və digər normativ hüquqi aktların aidiyyəti üzrə icrasını təmin edir;
 • İdarə Heyətinin sədrinin Aparatın fəaliyyətinə dair əmr, sərəncam və qərarlarının icrasını təşkil edir, yoxlayır və icra intizamına nəzarəti həyata keçirir;
 • Agentliyin İdarə Heyətinin sədrinin və İdarə Heyətinin üzvlərinin tapşırıqlarının icrasını təşkil edir; 
 • Agentliyin Aparatının struktur bölmələrinin daxili strukturunu, habelə ştat cədvəlini və ayrılmış büdcə təxsisatı daxilində xərclər smetasını təsdiq olunmaq üçün İdarə Heyətinin sədrinə  təqdim edir; 
 • Agentliyin Aparatının struktur bölmələrinin əsasnamələrinin hazırlanmasını təmin edir, struktur bölmələrin fəaliyyətinin əsasnamələrinə uyğun şəkildə təşkilinə nəzarət edir; 
 • Agentliyin İdarə Heyətinin sədri və İdarə Heyətinin üzvləri ilə keçirilən görüş, müşavirə və digər tədbirlərin təşkilini təmin edir;  
 • Agentliyin ünvanına daxil olmuş sənədləri və müraciətləri baxılmaq üçün Aparatın müvafiq struktur bölməsinə (bölmələrinə) göndərir və icrasına nəzarət edir; 
 • Ölkə daxilində və xarici ölkələrdə keçirilən tədbirlərdə İdarə Heyətinin sədrinin tapşırığı ilə Agentliyi təmsil edir; 
 • Agentliyin səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi üçün struktur bölmələrinə və tabeliyindəki qurumlara müvafiq tapşırıqlar verir, bu tapşırıqların icrasına nəzarət edir və onlardan zəruri məlumatlar alır; 
 • Agentliyin fəaliyyət sahələri üzrə normativ hüquqi akt layihələrinin hazırlanmasını təşkil edir; 
 • Agentliyin Aparatının işçilərinə münasibətdə həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirlərinin görülməsi barədə İdarə Heyətinin sədrinə təkliflər verir;
 • Agentliyin Nizamnaməsi, eləcə də İdarə Heyətinin sədrinin tapşırığı ilə müəyyən edilən digər səlahiyyətləri həyata keçirir, habelə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan və Agentliyin funksiyalarına daxil olan digər işləri yerinə yetirir.
Vakant inzibati vəzifənin tutulması şərtləri
 • Təhsilə dair tələblər: ali təhsil
 • İş stajına dair tələblər: vəzifənin fəaliyyət sahəsi üzrə dövlət qulluğunda 6 il iş stajı və yaxud vəzifənin fəaliyyət sahəsi üzrə 9 il iş stajı
 • Kompüter biliklərinə dair tələblər: MS Windows, MS Office, Internet (orta səviyyədə)
 • Xarici dil biliklərinə dair tələblər: Rus dili-B2; İngilis dili-B2;
Müsahibə elanının tarixi 01.08.2022 09:00
Sənədlərin qəbulu üçün müəyyən edilmiş son müddət 15.08.2022 18:00

Daxili müsahibədə aşağıdakı şəxslər iştirak hüququna malikdirlər:

 • Vəzifənin tutulması şərtlərinə uyğun olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları.

Daxili müsahibədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlərin skan olunmuş variantı onlayn qeydiyyat zamanı müraciət formasına əlavə edilməlidir:

 • ali təhsil haqqında sənədin surəti;
 • əmək kitabçasının surəti.

Qeydlər:

 • 1992-ci ildən sonrakı dövrlərdə xarici dövlətlərin təhsil müəssisələri tərəfindən verilmiş ali təhsil haqqında sənədlər "Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) Qaydaları"na uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən müvafiq şəhadətnamə ilə təsdiq edilməlidir.
 • Vəzifənin tutulması şərtlərində tələb edilən xarici dil bilikləri aşağıdakı cədvələ əsasən müəyyən olunur:
Xarici dil bilik səviyyəsi Açıqlama
A1
 • gündəlik həyatda yaranan ehtiyacları ödəmək üçün lazımi əsas ifadələri başa düşür və istifadə edir
 • özünü və başqalarını təqdim etməyi bacarır, şəxsi məlumatları əldə etmək məqsədi ilə müəyyən suallar verə bilir və bu kimi sualları cavablandıra bilir
 • yavaş və aydın formada danışan bir şəxslə ünsiyyət qura və ona kömək edə bilər
A2
 • gündəlik həyatla əlaqəli olan əsas cümlələri və tez-tez istifadə olunan ifadələri(şəxsi və ailə üzvləri ilə bağlı olan əsas məlumatları, alış-veriş, yaşayış yeri, iş və s) başa düşür
 • ailə və gündəlik işlərlə bağlı informasiya mübadiləsini özündə əks etdirən sadə məsələlər ətrafında ünsiyyət qura bilir
 • özü, ailə üzvləri və digər yaxınları haqqında sadə formada danışa bilir, gündəlik həyatın əsas aspektlərini təsvir edə bilir
B1
 • iş və məktəb mühitində, asudə vaxtlarında mütəmadi olaraq qarşılaşdığı müxtəlif mövzuların əsas məqamlarını başa düşür
 • müvafiq dildən istifadə etdiyi ölkədə qaldığı müddətdə qarşılaşdığı müxtəlif vəziyyətlərin öhdəsindən gələ bilir
 • şəxsi maraq dairəsi və oxşar mövzularla əlaqəli sadə mətnlər hazırlaya bilir
 • müxtəlif sahələr üzrə təcrübəsini, xəyallarını, ümidlərini, ambisiyalarını və hadisələri təsvir edə bilir, gələcəyə dair fikir və planları haqqında qısa arayış verə bilir
B2
 • İxtisaslaşdığı sahə ilə bağlı texniki məsələləri də özündə əks etdirən konkret və mücərrəd mövzularla əlaqəli əsas mətnlərin məğzini başa düşür
 • Əcnəbi ilə heç bir çətinlik çəkmədən səlis və sərbəst ünsiyyət qura bilir
 • müxtəlif mövzular üzrə aydın və əhatəli mətnlər hazırlaya,aktual məsələlər, müxtəlif yanaşmaların üstünlükləri və mənfi cəhətləri haqqında fikir bildirə bilir
C1
 • müxtəlif mövzularda genişhəcimli və mürəkkəb mətnləri başa düşür
 • lüğətdən istifadə etmədən öz fikirlərinisərbəst və birbaşa ifadə edə bilir
 • sosial, akademik və peşəkar məqsədlər üçün müvafiq dildən çevik və effektiv istifadə edə bilir
 • mürəkkəb mövzularla bağlı aydın, yaxşı strukturlaşdırılmış və əhatəli mətn hazırlaya bilir
C2
 • dinlədiyi və oxuduğu hər şeyi praktik olaraq asan şəkildə başa düşür
 • müxtəlif yazılı və şifahi mənbələrdən əldə etdiyi məlumatları ümumiləşdirə bilir, müxtəlif arqument və hesabatları tutarlı təqdimat formasında hazırlaya bilir
 • özünü sərbəst və tam şəkildə ifadə edə bilir, ünsiyyət zamanı sözləri müxtəlif məna çalarları üzrə fərqləndirə bilir

Əlaqə məlumatları: 

Qeydiyyatla bağlı yaranan texniki problemlərlə əlaqədar:

Elektron imtahanlar və müsahibələrin təşkili departamenti: Tel.:(012) 310 53 16 (daxili 2504,2503); e-mail: dqqeydiyyat@dim.gov.az;

Müsahibə elanları, o cümlədən vəzifə təlimatları və müsahibə proqramları ilə əlaqədar:

Hüquqi təminat, insan resursları və dövlət qulluğu departamenti: Tel.: (012) 310 53 16 (daxili 1766); e-mail: dqqebul@dim.gov.az;

Daxili müsahibədə iştirak etmək istəyən namizədlər 1 avqust 2022-ci il   15 avqust 2022-ci il saat 18:00-dək Mərkəzin internet portalında Dövlət qulluğu üzrə müraciət Formasını doldurmaqla qeydiyyatdan keçməlidirlər. Namizəd portala daxil etdiyi məlumatların və sənədlərin aktuallığını və tamlığını təsdiq etməlidir.

Müsahibədə iştirak üçün müraciət edən namizəd "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 27-ci maddəsinin və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vakant vəzifələrin tutulmasının ümumi şərtlərinin tələblərinə cavab verməlidir. Vakant vəzifə üzrə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməyən namizəd müsahibədə iştirak edə bilməz.

Daxili müsahibədə iştirakı qeydə alınmayan namizədə bu barədə portal vasitəsilə elektron bildiriş göndərilir. Namizədin qeydə alınmamasına səbəb olan çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra, namizəd müvafiq vəzifə üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün qeydə alınır. çatışmazlıqlar 3 (üç) iş günü müddətində aradan qaldırılmadıqda, namizəd müsahibədə iştirak etmək üçün qeydə alınmır.

Namizəd müəyyən edilmiş şərtlərə cavab vermədikdə, habelə onun tərəfindən təqdim edilmiş məlumat və sənədlərdə bilərəkdən yanlış məlumatlar verilməsi aşkar edildiyi halda, namizədin müsahibədə əldə etdiyi nəticələr etibarsız hesab edilir.

Namizədlər müsahibələrin keçirilmə vaxtı və yeri haqqında məlumatları sənəd qəbulu başa çatdıqdan sonra Mərkəzin www.dim.gov.az internet portalında və müvafiq dövlət orqanının saytında yerləşdiriləcək müsahibələrin keçirilməsi qrafikindən əldə edə bilərlər.

Müsahibənin keçirilməsində məqsəd namizədin bilik səviyyəsini, peşə hazırlığını, ümumi dünyagörüşünü və vakant vəzifə üçün zəruri olan keyfiyyətlərini yoxlamaqla onun vəzifəyə uyğunluğunu müəyyən etməkdir. Müsahibədə hər bir meyar üzrə namizədə minimum 2, maksimum 5 bal verilir. Müsahibənin yekun nəticələri üzrə namizəd maksimum 20 bal toplaya bilər. Keçid balı 16-dır. Müsahibənin nəticəsi barədə məlumat Mərkəzin internet portalında və müvafiq dövlət orqanının saytında yerləşdirilir.

Müsahibə proqramları və qulluq funksiyalarına dair ətraflı məlumat almaq üçün Mərkəzin www.dim.gov.az internet portalına müraciət edilə bilər.