Milli Arxiv İdarəsi
Milli Arxiv İdarəsinin Aparatı, Arxiv işinin təşkili,monitorinq və beynəxalq əlaqələr şöbəsi, baş məsləhətçi


Əlaqə məlumatları
Dövlət orqanı Milli Arxiv İdarəsi
Struktur bölmə Milli Arxiv İdarəsinin Aparatı, Arxiv işinin təşkili,monitorinq və beynəxalq əlaqələr şöbəsi
Vakant inzibati vəzifənin adı və vakansiya sayı baş məsləhətçi (1 yer)
Vakant inzibati vəzifənin təsnifatı 5
Aylıq vəzifə maaşı 880
Qulluq funksiyaları
 • Dövlət arxivlərinin plan və hesabatlarının təhlilini aparır və onların fəaliyyətinin ümumi statistik uçotunu hazırlayır, dövlət arxiv xidmətinin inkişafının proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması işinə dair metodiki tövsiyələr verir, dövlət arxivlərinin (filialların) rüblük məlumatlarının təhlilini aparır və nəticələrinə uyğun dövlət arxivlərinin (filialların) fəaliyyətlərinin monitorinq qiymətləndirilməsini aparır
 • Dövlət arxivlərinin strukturunun təkmilləşdirilməsi, onların fəaliyyətinin şöbənin profili üzrə yoxlanılması və nəticəsi üzrə qəbul olunmuş qərarların icrasına nəzarət edir
 • Şöbənin fəaliyyət istiqaməti üzrə arxiv işinin inkişaf layihəsinin hazırlanmasında iştirak edir
 • Dövlət arxivləri sistemində əmək və idarəçiliyin forma və metodlarını təkmilləşdirilməsində iştirak edir
 • Arxiv əməkdaşlarının ixtisaslarının artırılması istiqamətində plan və təkliflərin, təlim proqramlarının hazırlanmasında iştirak edir
 • Şöbənin profili üzrə modul tipli proqramlar əsasında davamlı olaraq seminar və təlimlərin keçirilməsini, habelə digər sahələr üzrə təlimlərin təşkilini həyata keçirir
 • Mütəxəssislərin peşəkarlığının və ixtisaslarının artırılması məqsədilə dövlət arxivləri tərəfindən keçirilən təlimlərdə iştirak edir
 • Dövlət arxiv xidməti təşkilatlarında, Milli arxiv fondunun komplektləşmə mənbəyi olan dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarında, idarə və müəssisələrdə arxiv fəaliyyətinin təşkili, arxiv sənədlərinin mühafizəsi, dövlət mühafizəsinə təhvil verilməsi, qeydiyyatı və istifadəsi sahələrinin monitorinqlərinin aparılması və aşkar olunmuş pozuntuların aradan qaldırılması istiqamətində qanunvericiliyə uyğun tədbirlərin görülməsini həyata keçirir
 • Rəhbərliyin tapşırığına əsasən monitorinq aparılacaq qurumlar üzrə iş planının hazırlanması və təşkil edilmiş iş planı əsasında işin təşkilini həyata keçirir
 • Dövlət arxiv xidməti təşkilatlarında həyata keçirilən ödənişli xidmətlərin, xidmət haqlarının qanunvericiliyə uyğunluğunun müəyyən edilməsi və bu sahədə zəruri elmi-metodiki və nəzarət tədbirlərinin görülməsini həyata keçirir
 • İş planlarında nəzərdə tutulmuş monitorinq tədbirlərinin vaxtında həyata keçirilməsi, tədbirlərin icrasının nəticələri barədə məruzələrin hazırlanması və baxılması üçün birbaşa rəhbərliyə təqdim edilməsini həyata keçirir
 • Monitorinq zamanı aşkar olunmuş nöqsanların aradan qaldırılmasına nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədilə təkrar monitorinqlərin aparılması, dövrü olaraq aparılmış monitorinqlərin nəticələrinin təhlil edilməsi, bununla bağlı təqdimatların, analitik materialların hazırlanmasını həyata keçirir
 • Arxiv işi sahəsində dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarında, dövlət arxiv xidməti təşkilatlarında yol verilmiş pozuntuların, onların yaranma səbəbinin təhlil edilməsi, pozuntuların qarşısını almaq məqsədilə təkliflərin hazırlanması, sənədlərin mühafizəsi işinin tənzimlənməsi və ona nəzarət edilməsini həyata keçirir
 • Şöbənin profili üzrə dövlət arxivlərinin fəaliyyətinin yoxlanılması, digər şöbələrlə birlikdə onların işinin kompleks yoxlanılmasının təşkili və nəticəsi üzrə materialları hazırlayıb İdarənin kollegiyasının müzakirəsinə verilməsi, onun qəbul etdiyi qərarların həyata keçirilməsinə nəzarət edir
Vakant inzibati vəzifənin tutulması şərtləri
 • Təhsilə dair tələblər: humanitar və sosial ixtisaslar qrupu üzrə ali təhsil
 • İş stajına dair tələblər: 3 il struktur bölmənin və ya vəzifənin fəaliyyət istiqamətləri üzrə iş stajı
 • Kompüter biliklərinə dair tələblər: MS Windows, MS Office, Internetdən istifadə(orta səviyyədə)
 • Xarici dil biliklərinə dair tələblər: Rus dili-B1;
Müsahibə elanının tarixi 10.01.2024 09:00
Sənədlərin qəbulu üçün müəyyən edilmiş son müddət 24.01.2024 18:00

Daxili müsahibədə aşağıdakı şəxslər iştirak hüququna malikdirlər:

 • Vakant vəzifəni təqdim etmiş dövlət orqanında inzibati vəzifələrdə qulluq keçən və inzibati vəzifələrin təsnifatına uyğun ixtisas dərəcəsi olan dövlət qulluqçuları;
 • Dövlət orqanının ləğvi, dövlət qulluqçularının sayının və ya ştatlarının ixtisarı ilə əlaqədar daxili müsahibə elan edilən dövlət orqanında ehtiyat kadr kimi saxlanılan şəxslər;

Daxili müsahibədə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlərin skan olunmuş variantı onlayn qeydiyyat zamanı müraciət formasına əlavə edilməlidir:

 • ali təhsil haqqında sənədin surəti;
 • əmək kitabçasının surəti;

Qeydlər:

 • Müsahibədə barəsində müsahibə elan edilən vəzifənin təsnifatından ən çoxu iki təsnifat aşağı inzibati vəzifələrdə qulluq keçən dövlət qulluqçuları, habelə ən çoxu iki təsnifat aşağı inzibati vəzifələrdə qulluq keçmiş ehtiyat kadrlar iştirak edə bilərlər.
 • "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.5-ci maddəsinin ikinci hissəsinə əsasən barələrində intizam tənbehi tətbiq edilmiş dövlət qulluqçuları altı ay ərzində müsahibəyə buraxılmırlar.
 • "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 31 may tarixli 267-VQD nömrəli Qanunu qüvvəyə mindiyi günədək (10.08.2016-cı il tarixinədək) dövlət qulluğunda inzibati vəzifəyə qəbul olunmuş və inzibati vəzifələrdə 10 ildən az qulluq stajı olan dövlət qulluqçuları daha yüksək inzibati vəzifənin tutulması üçün müraciət etdiyi halda dövlət qulluğunda fəaliyyətin davam etdirilməsi üzrə keçirilən test imtahanından keçdiyini təsdiq edən sertifikata malik olmalıdırlar.
 • 1992-ci ildən sonrakı dövrlərdə xarici dövlətlərin təhsil müəssisələri tərəfindən verilmiş ali təhsil haqqında sənədlər "Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) Qaydaları"na uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən müvafiq şəhadətnamə ilə təsdiq edilməlidir.
 • Vəzifənin tutulması şərtlərində tələb edilən xarici dil bilikləri aşağıdakı cədvələ əsasən müəyyən olunur:
Xarici dil bilik səviyyəsi Açıqlama
A1
 • gündəlik həyatda yaranan ehtiyacları ödəmək üçün lazımi əsas ifadələri başa düşür və istifadə edir
 • özünü və başqalarını təqdim etməyi bacarır, şəxsi məlumatları əldə etmək məqsədi ilə müəyyən suallar verə bilir və bu kimi sualları cavablandıra bilir
 • yavaş və aydın formada danışan bir şəxslə ünsiyyət qura və ona kömək edə bilər
A2
 • gündəlik həyatla əlaqəli olan əsas cümlələri və tez-tez istifadə olunan ifadələri(şəxsi və ailə üzvləri ilə bağlı olan əsas məlumatları, alış-veriş, yaşayış yeri, iş və s) başa düşür
 • ailə və gündəlik işlərlə bağlı informasiya mübadiləsini özündə əks etdirən sadə məsələlər ətrafında ünsiyyət qura bilir
 • özü, ailə üzvləri və digər yaxınları haqqında sadə formada danışa bilir, gündəlik həyatın əsas aspektlərini təsvir edə bilir
B1
 • iş və məktəb mühitində, asudə vaxtlarında mütəmadi olaraq qarşılaşdığı müxtəlif mövzuların əsas məqamlarını başa düşür
 • müvafiq dildən istifadə etdiyi ölkədə qaldığı müddətdə qarşılaşdığı müxtəlif vəziyyətlərin öhdəsindən gələ bilir
 • şəxsi maraq dairəsi və oxşar mövzularla əlaqəli sadə mətnlər hazırlaya bilir
 • müxtəlif sahələr üzrə təcrübəsini, xəyallarını, ümidlərini, ambisiyalarını və hadisələri təsvir edə bilir, gələcəyə dair fikir və planları haqqında qısa arayış verə bilir
B2
 • İxtisaslaşdığı sahə ilə bağlı texniki məsələləri də özündə əks etdirən konkret və mücərrəd mövzularla əlaqəli əsas mətnlərin məğzini başa düşür
 • Əcnəbi ilə heç bir çətinlik çəkmədən səlis və sərbəst ünsiyyət qura bilir
 • müxtəlif mövzular üzrə aydın və əhatəli mətnlər hazırlaya,aktual məsələlər, müxtəlif yanaşmaların üstünlükləri və mənfi cəhətləri haqqında fikir bildirə bilir
C1
 • müxtəlif mövzularda genişhəcimli və mürəkkəb mətnləri başa düşür
 • lüğətdən istifadə etmədən öz fikirlərinisərbəst və birbaşa ifadə edə bilir
 • sosial, akademik və peşəkar məqsədlər üçün müvafiq dildən çevik və effektiv istifadə edə bilir
 • mürəkkəb mövzularla bağlı aydın, yaxşı strukturlaşdırılmış və əhatəli mətn hazırlaya bilir
C2
 • dinlədiyi və oxuduğu hər şeyi praktik olaraq asan şəkildə başa düşür
 • müxtəlif yazılı və şifahi mənbələrdən əldə etdiyi məlumatları ümumiləşdirə bilir, müxtəlif arqument və hesabatları tutarlı təqdimat formasında hazırlaya bilir
 • özünü sərbəst və tam şəkildə ifadə edə bilir, ünsiyyət zamanı sözləri müxtəlif məna çalarları üzrə fərqləndirə bilir

Əlaqə məlumatları: 

Qeydiyyatla bağlı yaranan texniki problemlərlə əlaqədar:

Elektron imtahanlar və müsahibələrin təşkili departamenti: Tel.:(012) 310 53 16 (daxili 2504,2503); e-mail: dqqeydiyyat@dim.gov.az;

Müsahibə elanları, o cümlədən vəzifə təlimatları və müsahibə proqramları ilə əlaqədar:

Hüquqi təminat, insan resursları və dövlət qulluğu departamenti: Tel.: (012) 310 53 16 (daxili 1766); e-mail: dqqebul@dim.gov.az;

Daxili müsahibədə iştirak etmək istəyən namizədlər 10 yanvar 2024-cü il tarixindən 24 yanvar 2024-cü il saat 18:00-dək Mərkəzin internet portalında Dövlət qulluğu üzrə müraciət Formasını doldurmaqla qeydiyyatdan keçməlidirlər. Namizəd portala daxil etdiyi məlumatların və sənədlərin aktuallığını və tamlığını təsdiq etməlidir.

Müsahibədə iştirak üçün müraciət edən namizəd "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 27-ci maddəsinin və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vakant vəzifələrin tutulmasının ümumi şərtlərinin tələblərinə cavab verməlidir. Vakant vəzifə üzrə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməyən namizəd müsahibədə iştirak edə bilməz.

Daxili müsahibədə iştirakı qeydə alınmayan namizədə bu barədə portal vasitəsilə elektron bildiriş göndərilir. Namizədin qeydə alınmamasına səbəb olan çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra, namizəd müvafiq vəzifə üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün qeydə alınır. çatışmazlıqlar 3 (üç) iş günü müddətində aradan qaldırılmadıqda, namizəd müsahibədə iştirak etmək üçün qeydə alınmır.

Namizəd müəyyən edilmiş şərtlərə cavab vermədikdə, habelə onun tərəfindən təqdim edilmiş məlumat və sənədlərdə bilərəkdən yanlış məlumatlar verilməsi aşkar edildiyi halda, namizədin müsahibədə əldə etdiyi nəticələr etibarsız hesab edilir.

Namizədlər müsahibələrin keçirilmə vaxtı və yeri haqqında məlumatları sənəd qəbulu başa çatdıqdan sonra Mərkəzin www.dim.gov.az internet portalında və müvafiq dövlət orqanının saytında yerləşdiriləcək müsahibələrin keçirilməsi qrafikindən əldə edə bilərlər.

Müsahibənin keçirilməsində məqsəd namizədin bilik səviyyəsini, peşə hazırlığını, ümumi dünyagörüşünü və vakant vəzifə üçün zəruri olan keyfiyyətlərini yoxlamaqla onun vəzifəyə uyğunluğunu müəyyən etməkdir. Müsahibədə hər bir meyar üzrə namizədə minimum 2, maksimum 5 bal verilir. Müsahibənin yekun nəticələri üzrə namizəd maksimum 20 bal toplaya bilər. Keçid balı 16-dır. Müsahibənin nəticəsi barədə məlumat Mərkəzin internet portalında və müvafiq dövlət orqanının saytında yerləşdirilir.

Müsahibə proqramları və qulluq funksiyalarına dair ətraflı məlumat almaq üçün Mərkəzin www.dim.gov.az internet portalına müraciət edilə bilər.