Ümumi müsahibə elanları

Namizədlərin nəzərinə!


ümumi müsahibədə aşağıdakı şəxslər iştirak hüququna malikdirlər:


7 sentyabr 2023-cü il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 6 oktyabr 2023-cü il tarixinədək davam edəcəkdir.

10 iyul 2023-cü il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 8 avqust 2023-cü il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 23.08.2023, bitmə tarixi - 28.09.2023 (MÜSAHİBƏLƏR DAVAM EDİR)

10 aprel 2023-cü il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 10 may 2023-cü il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 24.05.2023, bitmə tarixi - 20.09.2023 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

6 yanvar 2023-cü il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 6 fevral 2023-cü il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 22.02.2023, bitmə tarixi - 01.03.2023 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

13 oktyabr 2022-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 11 noyabr 2022-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 28.11.2022, bitmə tarixi - 30.03.2023 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

13 iyul 2022-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 11 avqust 2022-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 29.08.2022, bitmə tarixi - 21.12.2022 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

4 aprel 2022-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 4 may 2022-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 26.05.2022, bitmə tarixi - 20.06.2022 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

17 fevral 2022-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 18 mart 2022-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 11.04.2022, bitmə tarixi - 03.08.2022 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

26 oktyabr 2021-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 24 noyabr 2021-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 13.12.2021, bitmə tarixi - 31.05.2022 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

13 sentyabr 2021-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 12 oktyabr 2021-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 04.11.2021, bitmə tarixi - 08.12.2021 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)