Ümumi müsahibə elanları

Namizədlərin nəzərinə!


ümumi müsahibədə aşağıdakı şəxslər iştirak hüququna malikdirlər:


30 aprel 2024-cü il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 29 may 2024-cü il tarixində başa çatmışdır.

24 yanvar 2024-cü il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 22 fevral 2024-cü il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 14.03.2024, bitmə tarixi - 23.04.2024 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

23 noyabr 2023-cü il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 22 dekabr 2023-cü il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 24.01.2024, bitmə tarixi - 29.04.2024 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

7 sentyabr 2023-cü il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 6 oktyabr 2023-cü il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 01.11.2023, bitmə tarixi - 28.11.2023 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

10 iyul 2023-cü il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 8 avqust 2023-cü il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 23.08.2023, bitmə tarixi - 28.11.2023 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

10 aprel 2023-cü il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 10 may 2023-cü il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 24.05.2023, bitmə tarixi - 20.09.2023 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

6 yanvar 2023-cü il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 6 fevral 2023-cü il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 22.02.2023, bitmə tarixi - 01.03.2023 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

13 oktyabr 2022-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 11 noyabr 2022-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 28.11.2022, bitmə tarixi - 30.03.2023 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

13 iyul 2022-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 11 avqust 2022-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 29.08.2022, bitmə tarixi - 21.12.2022 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)