Ümumi müsahibə elanları

Namizədlərin nəzərinə!


ümumi müsahibədə aşağıdakı şəxslər iştirak hüququna malikdirlər:


13 iyul 2022-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 11 avqust 2022-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 29.08.2022, bitmə tarixi - 06.10.2022 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

4 aprel 2022-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 4 may 2022-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 26.05.2022, bitmə tarixi - 20.06.2022 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

17 fevral 2022-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 18 mart 2022-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 11.04.2022, bitmə tarixi - 03.08.2022 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

26 oktyabr 2021-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 24 noyabr 2021-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 13.12.2021, bitmə tarixi - 31.05.2022 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

13 sentyabr 2021-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 12 oktyabr 2021-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 04.11.2021, bitmə tarixi - 08.12.2021 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

24 may 2021-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 22 iyun 2021-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 06.07.2021, bitmə tarixi - 02.08.2021 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

15 mart 2021-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 13 aprel 2021-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 03.05.2021, bitmə tarixi - 27.07.2021 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

10 dekabr 2020-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 11 yanvar 2021-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 01.02.2021, bitmə tarixi - 15.03.2021 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)

28 sentyabr 2020-ci il tarixdə elan edilmiş ümumi müsahibə elanları
Sənəd qəbulu 19 oktyabr 2020-ci il tarixində başa çatmışdır.
Müsahibələrin başlanma tarixi - 10.11.2020, bitmə tarixi - 26.01.2021 (MÜSAHİBƏLƏR BİTMİŞDİR)