Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydalarına riayət etməsi barədə müraciətlərin qəbulu elektron xidməti

Xidmətdən istifadə qaydaları

"Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydalarına riayət etməsi barədə müraciətlərin qəbulu" elektron xidməti dövlət qulluqçuları tərəfindən etik davranış qaydalarına riayət edilməməsi barədə müraciətlərin qəbulunu həyata keçirtmək üçün istifadə edilir.
Bu elektron xidmətin göstərilməsi nəticəsində vətəndaşa dövlət qulluqçuları tərəfindən etik davranış qaydalarının pozulması halları araşdırılması və araşdırmanın nəticəsi barədə məlumat verilir.