Dövlət qulluğu stajı kalkulyatoru elektron xidməti

Xidmətdən istifadə qaydaları

"Dövlət qulluğu stajı kalkulyatoru" elektron xidməti dövlət qulluğu stajı olan dövlət qulluqçuları üçün dövlət qulluğu stajının hesablanması üçün istifadə edilir.
Bu elektron xidmətin göstərilməsi nəticəsində vətəndaşa hesablanmış dövlət qulluğu stajı əks olunan arayış verilir.