24 may 2021-ci il tarixdə elan edilmiş
ümumi müsahibə elanında
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi üzrə vakant vəzifələr üzrə namizədlərin
ərizə qəbulu mərhələsi haqqında
M Ə L U M A T
(24.05.2022)

# Struktur bölmə Vəzifənin adı Vakansiya sayı Müraciət edənlərin sayı Müsabiqə vəziyyəti
1 Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti, Rəhbərlik mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları yanında yaradılan dövlət xidməti rəhbərinin müavini - rəis müavini 1 1 1.00
2 Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti, Tullantıların idarə edilməsinə nəzarət şöbəsi dövlət orqanı aparatında şöbə müdiri 1 2 2.00
3 Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti, Ətraf mühitə operativ nəzarət şöbəsi dövlət orqanı aparatında şöbə müdiri 1 2 2.00
4 Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti, Maliyyə, mühasibat uçotu və təsərrüfat şöbəsi dövlət orqanı aparatında şöbə müdiri 1 1 1.00
5 Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti, Maliyyə, mühasibat uçotu və təsərrüfat şöbəsi baş məsləhətçi - baş mühasib 1 1 1.00
6 Meşələrin İnkişafı Xidməti, Rəhbərlik mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları yanında yaradılan dövlət xidməti rəhbərinin müavini - rəis müavini 1 1 1.00
7 Meşələrin İnkişafı Xidməti, Meşəbərpa şöbəsi dövlət orqanı aparatında şöbə müdiri 1 1 1.00
8 Meşələrin İnkişafı Xidməti, Meşə fondundan istifadə şöbəsi baş məsləhətçi - aralıq istifadə qırmaları üzrə 1 1 1.00
9 Meşələrin İnkişafı Xidməti, Hüquqi təminat, insan resursları və sənədlərlə iş şöbəsi dövlət orqanı aparatında şöbə müdiri 1 2 2.00
10 Meşələrin İnkişafı Xidməti, Hüquqi təminat, insan resursları və sənədlərlə iş şöbəsi baş məsləhətçi - hüquqşünas 1 1 1.00
11 Meşələrin İnkişafı Xidməti, Maliyyə və iqtisadiyyat sektoru baş məsləhətçi - satınalmalar üzrə 1 5 5.00
12 Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti, Rəhbərlik mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları yanında yaradılan dövlət xidməti rəhbərinin müavini - rəis müavini 2 4 2.00
13 Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti, Bioloji müxtəlifliyin qorunmasının təşkili şöbəsi aparıcı məsləhətçi 1 4 4.00
14 Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti, Hüquqi təminat, insan resursları və sənədlərlə iş sektoru baş məsləhətçi - hüquq üzrə 1 1 1.00
15 Milli Hidrometeorologiya Xidməti, Rəhbərlik mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları yanında yaradılan dövlət xidməti rəhbərinin müavini - iqtisadi məsələləri üzrə 1 1 1.00
16 Milli Hidrometeorologiya Xidməti, Rəhbərlik mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları yanında yaradılan dövlət xidməti rəhbərinin müavini - rəis müavini 1 1 1.00
17 Milli Hidrometeorologiya Xidməti, Müşahidə sistemlərinin təşkili və metodiki təminat şöbəsi, Hidrometeorologiya sektoru sektor müdiri 1 1 1.00
18 Milli Hidrometeorologiya Xidməti, Hüquqi təminat, insan resursları və sənədlərlə iş şöbəsi dövlət orqanı aparatında şöbə müdiri 1 3 3.00
19 Milli Hidrometeorologiya Xidməti, Maliyyə və iqtisadiyyat şöbəsi, Maliyyə risklərinin idarə olunması sektoru sektor müdiri 1 2 2.00
20 Milli Hidrometeorologiya Xidməti, Texniki təminat, satınalmalar və xidmətlər şöbəsi dövlət orqanı aparatında şöbə müdiri 1 1 1.00
21 Milli Hidrometeorologiya Xidməti, Texniki təminat, satınalmalar və xidmətlər şöbəsi, Texniki təminat və satınalmalar sektoru sektor müdiri 1 1 1.00
22 Milli Hidrometeorologiya Xidməti, Beynəlxalq əməkdaşlıq və ictimaiyyətlə əlaqələr sektoru sektor müdiri 1 0 0
23 1 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Rəhbərlik yerli bölmənin rəhbəri 1 1 1.00
24 1 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Rəhbərlik baş məsləhətçi - hüquq üzrə 1 0 0
25 1 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Ətraf mühitdən istifadənin tənzimlənməsi və ekoloji maarifləndirmə sektoru baş məsləhətçi 1 6 6.00
26 2 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Rəhbərlik yerli bölmənin rəhbəri 1 0 0
27 2 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Rəhbərlik yerli bölmənin rəhbərin müavini 1 0 0
28 3 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Ətraf mühitin mühafizəsinə nəzarət və ekoloji monitorinq sektoru, Su hövzələrində bioloji resurslara nəzarət qrupu məsləhətçi - müfəttiş 1 2 2.00
29 4 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Rəhbərlik yerli bölmənin rəhbəri 1 0 0
30 4 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Rəhbərlik yerli bölmənin rəhbərin müavini 1 3 3.00
31 4 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Ətraf mühitin mühafizəsinə nəzarət və ekoloji monitorinq sektoru aparıcı məsləhətçi - monitorinq üzrə 1 2 2.00
32 5 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Rəhbərlik yerli bölmənin rəhbərin müavini 1 1 1.00
33 5 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Rəhbərlik baş məsləhətçi - hüquq üzrə 1 0 0
34 5 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Ətraf mühitdən istifadənin tənzimlənməsi və ekoloji maarifləndirmə sektoru aparıcı məsləhətçi 1 1 1.00
35 5 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Ətraf mühitin mühafizəsinə nəzarət və ekoloji monitorinq sektoru baş məsləhətçi - monitorinq üzrə 1 1 1.00
36 5 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Ətraf mühitin mühafizəsinə nəzarət və ekoloji monitorinq sektoru, Su hövzələrində bioloji resurslara nəzarət qrupu məsləhətçi - müfəttiş 1 0 0
37 6 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Rəhbərlik yerli bölmənin rəhbərin müavini 1 1 1.00
38 7 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Rəhbərlik yerli bölmənin rəhbərin müavini 1 1 1.00
39 8 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Rəhbərlik yerli bölmənin rəhbərin müavini 1 3 3.00