14 mart 2018-ci il tarixdə elan edilmiş
ümumi müsahibə elanında
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi üzrə vakant vəzifələr üzrə namizədlərin
ərizə qəbulu mərhələsi haqqında
M Ə L U M A T
(20.05.2022)

# Struktur bölmə Vəzifənin adı Vakansiya sayı Müraciət edənlərin sayı Müsabiqə vəziyyəti
1 Rəhbərlik aparatın rəhbəri 1 0 0
2 Rəhbərlik aparat rəhbərinin müavini 2 0 0
3 Texniki reqlamentlərə nəzarət şöbəsi, Tikinti materialları və yüngül sənaye sahəsində texniki reqlamentlərə nəzarət sektoru baş məsləhətçi 1 0 0
4 Texniki reqlamentlərə nəzarət şöbəsi, Tikinti materialları və yüngül sənaye sahəsində texniki reqlamentlərə nəzarət sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0
5 Qanunverici metrologiya şöbəsi, Texnoloji proseslərin metroloji təminatı sektoru sektor müdiri 1 0 0
6 Qanunverici metrologiya şöbəsi, Texnoloji proseslərin metroloji təminatı sektoru aparıcı məsləhətçi 1 0 0
7 Daxili nəzarət sektoru baş məsləhətçi 1 0 0
8 Daxili audit sektoru böyük məsləhətçi 1 0 0
9 Beynəlxalq əlaqələr sektoru sektor müdiri 1 0 0