"Dövlət Qulluqçularının Reyestrindən məlumatların verilməsi"
elektron xidmətinin statistikası

İllər üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
2017 2962
2021 290111
2019 35059
2022 71764
2020 28103
2018 12566


Cari il (2022) üzrə xidmətdən istifadə edənlərin sayı
yanvar 9252
fevral 32175
mart 17707
aprel 7358
may 5272