Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi, Torpaqların dövlət idarəetməsinin təşkili və torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi şöbəsi, məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin İnsan resurslarının idarə edilməsi və dövlət qulluğu şöbəsinin məsləhətçisi
Məmişov Anar Möhübbət oğlu
Əlaqə vasitələri:
Email:
Telefon: (012) 490-24-08 (daxili:120)
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə üzrə:(1)
  • ümumi müddəalar;
  • Komitənin fəaliyyət istiqamətləri;  
  • Komitənin vəzifələri;
  • Komitənin hüquqları; 
  • Komitənin fəaliyyətinin təşkili;   
  • Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin strukturuna daxil olan qurumlar;
  • Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin tabeliyində olan qurumlar;
 2. Komitənin reallaşdırdığı dövlət proqramları.  (2.3)

  Ədəbiyyat:

  1. Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri və “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 116 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə 516 nömrəli, 4 may  2015-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin  Fərmanı
  2.  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10.08.2000-ci il tarixli, 383 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı” 
  3. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 06.06.2007-ci il tarixli, 586 nömrəli Fərmanım ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”