Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
Torpaqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə Dövlət Agentliyi, Torpaqların dövlət idarəetməsinin təşkili və torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi şöbəsi, məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində dövlətin səlahiyyətləri
  • -  Torpaqların kateqoriyalara aid edilməsi və onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi. [3] [5]   torpaq sahələrinin dövriyyəsi [4] -         Torpaq üzərində mülkiyyət formaları [6] -Torpağın alınmasına əsas verən dövlət ehtiyacları [1]
 2. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi üzrə 
  • -  Mülkiyyət hüququnun anlayışı və məzmunu [2] - Mülkiyyət hüququnun subyektləri [2]
 3. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi üzrə
  • -   Torpaqların məqsədli təyinatı və hüquqi rejimi [5] -  Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların müstəsna hallarda digər kateqoriyalara keçirilməsi qaydası [5]
 4. Azərbaycan Respublikasının vahid torpaq fondu
  • -  Torpaqların məqsədli təyinatı və hüquqi rejimi [4]

Ədəbiyyat:

 1. “Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 20 aprel 2010-cu il, 987-IIIQ.(maddə 3)
 2. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, 28 dekabr 1999-cu il 779-IQ (maddə 43; 153; 156;)
 3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 20 yanvar 2017-ci il tarixli 10 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Torpaqların kateqoriyalara aid edilməsi və onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi Qaydaları”.
 4. “Torpaq bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 07 may 1999-cu il, № 665-IQ (maddə 1)
 5. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi 25 iyun 1999-cu il tarixli, 695-IQ (maddə 6, 9, 10, 12 )
 6. “Torpaq islahatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 16 iyul 1996-cı il 155-IQ.