Energetika Nazirliyi
İnsan resursları və dövlət qulluğu şöbəsi, Dövlət qulluğu sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “Dövlət qulluğu haqqında “ Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1,7)
  • “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (2) 
   • “Vətəndaş müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (3) 
    • “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (4)
     • “Dövlət qulluqçularının ayrı-ayrı kateqoriyaları üçün qısaldılmış iş vaxtı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (5) 
      • Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul qaydaları  (8) 
       • Dövlət qulluqçularının Reyestrinin aparılması qaydaları  (9)
        • Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması qaydaları (10)
         •  Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydaları (11)
          • Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları  (12)
           • Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğinin müəyyənləşdirilməsi qaydaları (6)
            •  Dövlət orqanlarında dövlət qulluğunun rəhbər vəzifələrinin tutulması üçün ehtiyat kadrların formalaşdırılması qaydaları (13)
             •  Dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqqın təyin edilməsi (14,15) 
              • Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədilə müsahibə proqramı Qaydası (16)
               •  Dövlət orqanları ləğv edilərsə və ya ştatlar ixtisara düşərsə, vəzifə maaşına və ixtisasa uyğun işə düzəlməkdə və ya dövlət orqanlarında tutduğu vəzifəyə uyğun vəzifə tutmaqda dövlət qulluqçusunun “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 21.1.6-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş üstünlüyünün həyata keçirilməsi qaydası (17)
                •   Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi: (18) ·         Əsas müddəalar ·        Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətlərinin  tənzimlənməsi sahəsində ümumi hüquqi təminatlar ·         Əmək müqaviləsinin bağlanmasının əsasları və qaydası ·        Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin  əsasları və qaydası ·      Əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərin təminatları ·      İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları ·         İstirahət vaxtı ·        Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi ·        Əmək müqaviləsinin hüquqi qüvvəyə minməsi ·          Əmək məzuniyyətinin müddətləri: Əsas məzuniyyət və onun müddətləri. Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xüsusiyyətlərinə görə əlavə məzuniyyətlərin müddətləri.  Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətlərin müddətləri və verilmə qaydası. Uşaqlı qadınların əlavə məzuniyyətləri.  Azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidmətləri olan işçilərin əmək məzuniyyətinin müddəti. Yaradıcılıq və təhsil məzuniyyəti        Sosial məzuniyyət     Ödənişsiz məzuniyyət    Məzuniyyətdə olan işçilərə əlavə sosial- məişət müavinətlərinin ödənilməsi ·   Əmək münasibətlərinə xitam verilərkən məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi.   İstifadə edilməmiş məzuniyyət üçün pul əvəzinin verilməsi  
                 • Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi qaydaları, əmək müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı işəgötürənə göndərilən məlumat forması, habelə qeydiyyata alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt rejimində əldə etməklə bağlı qaydalar (19) 

                  Ədəbiyyat:

                  1.  “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 21 iyul 2000-ci il, № 926-IQ
                  2. "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 31 may 2007‑ci il, № 352-IIIQ
                  3. “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 10 iyun 1997-ci il, № 314-IQ
                  4. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 13 yanvar 2004-cü il, № 580-IIQ
                  5. “Dövlət qulluqçularının ayrı-ayrı kateqoriyaları üçün qisaldılmış iş vaxtı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 22 iyun 2001-ci il , № 156- IIQ
                  6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydaları”
                  7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu”.
                  8.  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 108 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları”
                  9. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 21 iyun tarixli 420 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluqçularının Reystrinin aparılması Qaydaları”
                  10. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 5 fevral tarixli 522 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət Qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”
                  11. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”
                  12. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçusunun mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə”
                  13. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 27 iyul tarixli 432 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğunun rəhbər vəzifələrinin tutulması üçün ehtiyat kadrların formalaşdırılması qaydaları”
                  14. “Dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqqın təyin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 31 may 2002-ci il , № 334- IIQ
                  15. “Hakimiyyət səlahiyyəti verilən dövlət qulluqçusunun siyahısının və hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqqın məbləğinin təsdiq edillməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 20 iyun tarixli 776 nömrəli Fərmanı
                  16. “Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədilə müsahibə keçirilməsi  Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
                  17. Dövlət orqanları ləğv edilərsə və ya ştatlar ixtisara düşərsə, vəzifə maaşına və ixtisasa uyğun işə düzəlməkdə və ya dövlət orqanlarında tutduğu vəzifəyə uyğun vəzifə tutmaqda dövlət qulluqçusunun “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 21.1.6-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş üstünlüyünün həyata keçirilməsi qaydası haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 1 iyul tarixli 464 nömrəlli Fərmanı
                  18. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1 fevral 1999-cu il 
                  19. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin2014-cü il 6 iyun tarixli 183  nömrəli qərarı: “Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi qaydaları, əmək müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı işəgötürənə göndərilən məlumat forması, habelə qeydiyyata alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt rejimində əldə etməklə bağlı Qaydalar”