Energetika Nazirliyi
Strateji proqramlar və islahatlar şöbəsi, dövlət orqanı aparatında şöbə müdirinin müavini

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi haqqında Əsasnamə; [1]
  • Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi aparatının “Strateji proqramlar və islahatlar ” şöbəsi haqqında Əsasnamə; [2]
   •    Energetika Nazirliyinin icraçı olduğu dövlət proqramları; [3]
    • “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası; [4]
     •  Energetika Nazirliyinin Strateji Planı 2015-2020-ci illər; [5]
      • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 14 fevral tarixli 635 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı üzrə (2005-2015-ci illər) Dövlət Proqramı” (ümumi məlumat); [6]
       • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 25 avqust tarixli 3004 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” (ümumi məlumat); [7]
        • İcra intizamının möhkəmləndirilməsi və icraya nəzarətin təşkilinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 oktyabr 2006-cı il tarixli 472 saylı Fərmanı; [8]
         • “Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 13 iyul tarixli 2199 nömrəli Sərəncamı(ümumi məlumat)
          • Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 06 dekabr 2016-cı il tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Energetika Nazirliyinin icraçı olduğu “Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”, “Ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”. [9]

           Ədəbiyyat:

           1. Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi haqqında Əsasnamə; www.minenergy.gov.az
           2. Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi aparatının “Strateji proqramlar və islahatlar ” şöbəsi haqqında Əsasnamə; www.minenergy.gov.az
           3. Energetika Nazirliyinin icraçı olduğu dövlət proqramları; www.minenergy.gov.az
           4. “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası; www.prezident.az
           5. Energetika Nazirliyinin Strateji Planı 2015-2020-ci illər; www.minenergy.gov.az
           6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 14 fevral tarixli 635 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı üzrə (2005-2015-ci illər) Dövlət Proqramı” (ümumi məlumat); www.e-qanun.az, www.minenergy.gov.az
           7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 25 avqust tarixli 3004 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” (ümumi məlumat); www.e-qanun.az, www.minenergy.gov.az
           8. İcra intizamının möhkəmləndirilməsi və icraya nəzarətin təşkilinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 oktyabr 2006-cı il tarixli 472 saylı Fərmanı; www.e-qanun.az
           9. “Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 13 iyul tarixli 2199 nömrəli Sərəncamı(ümumi məlumat) www.e-qanun.az
           10. Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 06 dekabr 2016-cı il tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Energetika Nazirliyinin icraçı olduğu “Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin (elektrik və istilik enerjisi, su və qaz) inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” və “Ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”. www.e-qanun.az, www.prezident.az