Mədəniyyət Nazirliyi
Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tabeliyində olan orqanın rəhbəri - rəis

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, İnsan kapitalının idarəedilməsi şöbəsinin müdiri
Şahin Həsənov
Əlaqə vasitələri:
Email: sh.hasanov@culture.gov.az
Telefon: (012) 493-30-44
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766, 1750,1745


 1. Regional mədəniyyət idarəsinin vəzifələri və funksiyaları, fəaliyyətlərinin əsas istiqamətləri [1, 20]
  • “Muzeylər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2]
   • "Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [3]
    • “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4]
     • “Nəşriyyat işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [5]
      • “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə:[6]
       • Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri
       • Təhsilin sisteminin quruluşu
       • Təhsil müəssisəsi
       • Təhsil müəssisəsinin tipləri və növləri
       • Təhsil pillələri və səviyyələri
       • Təhsil prosesinin iştirakçıları
      • Mədəni-maarif, turizm müəssisələrində olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası [7]
       • Teatr, konsert, sirk müəssisələrində olan fəhlə peşələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası [8]
        • Şəhər (rayon) Heydər Əliyev Mərkəzlərinin nümunəvi Əsasnaməsi [9]
         • Respublikanın bölgələrində fəaliyyət göstərən Dövlət rəsm qalereyalarının Nümunəvi Əsasnaməsi [10, 22]
          • Tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin nümunəvi Əsasnaməsi [11, 22]
           • Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi sistemindəki Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi haqqında Nümunəvi Əsasnamə [12, 22]
            • Şəhər (Rayon) Mədəniyyət Mərkəzlərinin nümunəvi Əsasnaməsi [13,22]
             • Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin vəzifə və hüquqları, məktəbdə tədris işinin təşkili [14, 22]
              • Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin strukturu və ştat vahidləri [12, 15]
               • Azərbaycan Respublikası Muzey Sərvətlərinin və Muzey Kolleksiyasının uçotu və mühafizəsinə dair Təlimat [16, 22]
                • Azərbaycanda aparılan mədəniyyət siyasəti və onun xüsusiyyətləri [17]
                 • Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması qaydaları [18]
                  • Dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydaları [19]
                   • Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları [20]
                    • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [21]
                     • Əmək müqaviləsinin bağlanması qaydası
                     • Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi 
                     • Məzuniyyətin verilməsi qaydası

                    Ədəbiyyat:

                    1.  Regional mədəniyyət idarəsinin əsasnaməsi
                    2. “Muzeylər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 24 mart 2000-ci il, № 839-IQ
                    3. “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 10 aprel 1998-ci il, № 470-IQ
                    4. “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 29 dekabr 1998-ci il, № 661-IQ
                    5. “Nəşriyyat işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 may 2000-ci il, № 887-IQ
                    6. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 19 iyun 2009-cu il, № 833-IIIQ
                    7. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının 17 noyabr 2011-ci il 3-1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mədəni-maarif, turizm müəssisələrində olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası”
                    8. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının 30 may 2014-ci il 2 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Teatr, konsert, sirk müəssisələrində olan fəhlə peşələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası”
                    9. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Kollegiyasının 8 noyabr 2018-ci il tarixli 6/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Şəhər (rayon) Heydər Əliyev mərkəzlərinin Nümunəvi Əsasnaməsi”
                    10. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Kollegiyasının 8 noyabr 2018-ci il tarixli 6/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Respublikanın bölgələrində fəaliyyət göstərən Dövlət Rəsm Qalereyalarının Nümunəvi Əsasnaməsi”
                    11. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Kollegiyasının 8 noyabr 2018-ci il tarixli 6/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Tarix - diyarşünaslıq muzeylərinin Nümunəvi Əsasnaməsi”
                    12. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Kollegiyasının 8 noyabr 2018-ci il tarixli 6/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi sistemindəki Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi haqqında Nümunəvi Əsasnamə”
                    13. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Kollegiyasının 8 noyabr 2018-ci il tarixli 6/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Şəhər (rayon) Mədəniyyət Mərkəzlərinin Nümunəvi Əsasnaməsi”
                    14. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Kollegiyasının 8 noyabr 2018-ci il tarixli 6/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Uşaq musiqi, incəsənət və rəssamlıq məktəblərinin nümunəvi Əsasnaməsi”
                    15. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 11 oktyabr tarixli 162 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının şəhər (rayon) mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinin, müstəqil kitabxanaların, şəhər, qəsəbə və kənd kitabxana filiallarının, habelə şəhər, qəsəbə kütləvi, uşaq və gənclər kitabxanalarının nümunəvi strukturu və ştat vahidləri”
                    16. “Azərbaycan Respublikası Muzey Sərvətlərinin və Muzey Kolleksiyasının uçotu və mühafizəsinə dair Təlimat”. Bakı 2008
                    17. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 14 fevral tarixli 273 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyası”
                    18. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 5 fevral tarixli 522 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları”
                    19. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”
                    20. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə”
                    21. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, 1 fevral 1999-cu il
                    22. www.mct.gov.az