Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Rəhbərlik, dövlət orqanı rəhbərinin müşaviri - nazirin müşaviri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766, 1750,1745


 1. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əsas vəzifələri, funksiyaları, hüquqları [1]
  • Azərbaycan Respublikasının ekologiya sahəsində dövlət strategiyası [1,2]
   • "Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası" [3]
    • "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: qanunun tətbiq dairəsi, ümumi prinsiplər, inzibati orqana müraciət etmək hüququ, inzibati icraat [4]
     • "İnzibati Xətalar Məcəlləsi" üzrə: ətraf mühitin mühafizəsi, təbiətdən istifadə və ekoloji təhlükəsizlik qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar [5]
      • "Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: dövlət hakimiyyəti orqanlarının və vəzifəli şəxslərin məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi və mühafizəsi sahəsində səlahiyyətləri, dövlət sirri təşkil edən məlumatların siyahısı, dövlət sirri ilə işləməyə buraxılma, qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət [6]
       • "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunu üzrə: korrupsiya anlayışı, korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların subyektləri, korrupsiyanın qarşısının alınması, korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara görə vəzifəli şəxslərin məsuliyyəti [7]
        • Diplomatik münasibətlər, diplomatik yazışma və diplomatik sənədlər, diplomatik qəbullar [8]

         Ədəbiyyat:

         1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 18 sentyabr tarixli 583 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”
         2. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsi
         3. "Azərbaycan Respublikasının Konstutusiyası"
         4. "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
         5. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
         6. “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (7 sentyabr 2004-cü il № 733-IIQ)
         7. "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu (13 yanvar 2004-cü il № 580-IIQ)
         8. V.Y.Ulaxoviç Müasir diplomatiyada Protokol və Etiket, Bakı-2008