Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
İnsan resurslarının idarə edilməsi şöbəsi, Karyera yüksəlişi, əlavə təhsil və məmnunluğun təhlili sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766, 1750,1745


 1. Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul qaydaları [1]
  • İnzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusu [2]
   • Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydaları [3]
    • Dövlət qulluqçularının  xidməti fəaliyyətin qiymətləndirliməsi  qaydası [4]
     • Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydaları [5]      
      • Dövlət qulluqçularının ayrı-ayrı kateqoriyaları üçün qısaldılmış iş vaxtı [6]
       • Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları [7]
        • Qulluq üçün zəruri olan hallarda aylıq iş vaxtı norması 5 saatdan çox artırılanda işlədiyi hər saata görə dövlət qulluqçusuna ödənilən əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydaları [8]
         • Dövlət orqanlarında dövlət qulluğunun rəhbər vəzifələrinin tutulması üçün  ehtiyat kadrların formalaşdırılması qaydaları [9]
          • Dövlət qulluqçusunun əlavə peşə təhsili [10]
           • Dövlət qulluqçuları üçün bəzi təminatlar haqqında [11]
            • Dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqqın təyin edilməsi [12; 13]
             • Dövlət qulluqşusunun etik davranış qaydaları [14]
              • Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul qaydaları [16]
               • Normativ hüquqi aktlar haqqında [16]
                • Əmək münasibətlərinin yaranması, dəyişdirilməsi, onlara xitam verilməsivə bu münasibətin iştirakçılarının hüquq və vəzifələri  [17]
                 • Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılması qaydası [18]
                  • Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə test imtahanından keçmək barədə sertifikat [19]
                   • Birinci-beşinci kateqoriya dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin birinci-yeddinci təsnifatlarına uyğun olaraq vakant vəzifələrin tutulmasının Ümumi Şərtləri [20]
                    • Elektron sənəd haqqında qanunvericilik [21]

                     Ədəbiyyat:

                     1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 108 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları”
                     2. “İnzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusunun təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan  Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli Fərmanı
                     3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət  orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”
                     4. Dövlət qulluqçularının  fəaliyyətinin qiymətləndirliməsi Qaydaları. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın   10.02.2014-cü il tarixli  021-Q nömrəli Qərarı.
                     5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət  orqanlarında dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydaları”
                     6. “Dövlət qulluqçularının ayrı-ayrı kateqoriyaları üçün qısaldılmış iş vaxtı haqqında”  Azərbaycan Respublikasinin Qanunu
                     7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçusunun mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə”
                     8. “Qulluq üçün zəruri olan hallarda aylıq iş vaxtı norması 5 saatdan çox artırılanda  işlədiyi hər saata görə dövlət qulluqçusuna ödənilən əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə”Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 23 oktyabr tarixli Fərmanı
                     9. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 27 iyul tarixli 432 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının dövlət  orqanlarında dövlət qulluğunun rəhbər vəzifələrinin tutulması üçün ehtiyat kadrların formalaşdırılması Qaydaları”
                     10. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 19 mart tarixli 44 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçusunun əlavə peşə təhsilinin növü, forması, müddəti və maliyyə təminatı qaydaları”
                     11. “Dövlət qulluqçuları üçün bəzi təminatlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 23 oktyabr tarixli 948 nömrəli Fərmanı
                     12. “Dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqqın təyin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 31 may 2002-ci il, № 334-IIQ
                     13. "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 31 may tarixli 352-IIIQ tarixli Qanunu
                     14. " Dövlət qulluqçusunun əlavə peşə təhsilinin növü, forması, müddəti və maliyyə təminatı Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 19 mart tarixli Qərarı 
                     15. "Dövlət qulluğu vəzifəsinin tutulması məqsədi ilə müsahibə keçirilməsi Qaydası "nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 21 iyun tarixli 1480 nömrəli Fərmanı
                     16. "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 21 dekabr tarixli 21-IVKQ nömrəli Konstitusiya Qanunu
                     17. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1 fevral 1999-cu il
                     18. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2003-cü il tarixli 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat"
                     19. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 10 mart tarixli 87 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət qulluğu vəzifələri üzrə test imtahanından keçmək barədə Sertifikatın Forması"
                     20. "Birinci-beşinci kateqoriya dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin birinci-yeddinci təsnifatlarına uyğun olaraq vakant vəzifələrin tutulmasının Ümumi Şərtləri"nin təsdiq edilməsi haqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 8 dekabr tarixli 545 nömrəli qərarı
                     21. "Elektron imza və elektron sənəd haqqında " Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 9 mart tarixli 602-IIQ nömrəli qanunu