Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Ekoloji maarifləndirmə və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi, şöbə müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. İctimaiyyətlə əlaqələr və təbliğat siyasəti [13]
  • Ekoloji təhsil və maariflənmə [1]
   • Ətraf mühitə dair informasiya almaq  [2]
    • Ətraf mühitə dair informasiya almaq üçün müraciət və ya sorğuya aid qərarların qəbulu [2]
     • Ekoloji təhlükəsizlik  [3]
      • Ekoloji təhlükəsizlik sahəsində fəaliyyətin informasiya təminatı [3]
       • İnformasiya azadlığı [4]
        • Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində ictimai birliklərin hüquqları və vəzifələri [5]
         • Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində təhsil, maarifləndirmə, elmi tədqiqatlar, statistika və informasiya, reklam sahəsində ətraf mühitin mühafizəsi [5]
          • Təbiətdən istifadə [5]
           • İctimai şura və funksiyaları [6]
            •  İnternet informasiya ehtiyatları [7]
             • Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul [8,9]
              • Kütləvi informasiya vasitələri ilə iş [10]
               • Orxus Konvensiyası [11,13]  -Orxus Konvensiyasının tarixi;  ·      -Orxus Konvensiyasının prinsipləri; Ətraf mühitə dair məlumatın əldə edilməsi;
                • Dövlət hakimiyyəti orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları arasında əlaqə [12]
                 • Ətraf mühit sahəsində beynəlxalq konvensiyalar [13]
                  • Nazirliyin son dovrlərdə gördüyü işlər [13]

                   Ədəbiyyat:

                   1. “Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 10 dekabr 2002-ci il, № 401-IIQ nömrəli Qanunu
                   2. "Ətraf mühitə dair informasiya almaq” haqqında Azərbaycan Respublikasının 12 mart 2002-ci il. № 270- IIQ;nömrəli Qanunu.
                   3. “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikasının 8 iyun 1999-cu il № 677-IQ nömrəli Qanunu
                   4. “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının 30 sentyabr 2005-ci il, № 1024-IIQ Qanunu.
                   5. “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 8 iyun 1999-cu il, № 678-IQ Qanunu
                   6. “İctimai iştirakçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 22 noyabr tarixli 816-IVQ nömrəli Qanun 
                   7. “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 3 aprel 1998-ci il, № 460-IQ Qanunu. 
                   8. “Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 1 iyul 2010-cu il tarixli 129 nömrəli Qərarı
                   9. “Doktoranturaların yaradılan Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin və elmi təşkilatların Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 14 dekabr 2010-cu il tarixli 235 nömrəli Qərarı
                   10. "Kütləvi informasiya vasitələri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
                   11. “Ətraf mühit ilə bağlı məsələlərdə məlumatın əldə edilməsi, ictimaiyyətin qərar qəbul etməsində iştirakı və ədalət məhkəməsinin açıq keçirilməsi” haqqında  Orxus Konvensiyası -1998-ci il. 
                   12. Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında Azərbaycan Respublikasının 13 iyun 2000-ci il tarixli № 894-IQ nömrəli Qanunu
                   13. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin veb-saytı