Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
Aparat, Rəhbərlik, dövlət orqanı rəhbərinin köməkçisi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: (1)
  • İşəgötürən və işçinin qarşılıqlı maddi məsuliyyətini müəyyən edən hallar
  • Əməyin mühafizəsi normaları, qaydaları və prinsipləri
  • Əməyin mühafizəsinin hüquqi, təşkilati-texniki və maliyyə təminatı
  • İşçinin əməyin mühafizəsi hüququnun həyata keçirilməsi üçün təminatlar
  • Əməyin mühafizəsi normalarına və qaydalarına əməl olunmasına nəzarət və işəgötürənlərin məsuliyyəti
  • İşçilərin sosial sığorta olunmasının tənzimlənməsi
 2. "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu üzrə: (2)
  • Bu Konstitusiya Qanununda istifadə olunan əsas anlayışlar
  • Normativ hüquqi aktlar və onların hüquqi qüvvəsi
  • Qeyri-normativ hüquqi aktlar və onların hüquqi qüvvəsi
  • Normativ xarakterli aktlar və onların hüquqi qüvvəsi
  • Bu Konstitusiya Qanununun tətbiq dairəsi
  • Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin normativ hüquqi aktları
  • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin normativ hüquqi aktları
  • Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktları
  • Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktları
 3. ”Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (3)
  • “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: (4)
   • Ümumi müddəalar
   • Baytarlıq sahəsində dövlət tənzimlənməsi
   • Dövlət baytarlıq nəzarəti
   • Baytarlıq fəaliyyətinin təşkili
   • Qeyri-dövlət baytarlıq xidməti
   • Baytarlıq haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət və mübahisələrin həlli
  • “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: (5)
   • Ümumi müddəalar
   • Fitosanitar nəzarətinin təşkili
   • Fitosanitar tədbirlər
   • Zərərli orqanizmlərlə mübarizə
   • Bitki mühafizəsi ilə bağlı fitosanitar tələblər
   • Fitosanitar xidməti
   • Zəhərli kimyəvi maddələrin istehsalı, tətbiqi və dövriyyəsinə tələblər
   • Fitosanitar nəzarəti haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət və mübahisələrin həlli
  • "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: (6)
   • Əsas anlayışlar
   • Qanunun tənzimləmə sahəsi
   • İnformasiya sahibləri
   • İnformasiya sahibinin vəzifələri
   • İnformasiyanın əldə olunmasının sorğu əsasında təmin edilməsi
   • İnformasiya sahibinin informasiyanı açıqlamaq vəzifəsi
   • İnformasiyanın açıqlanması üsulları
   • Fərdi məlumatlar
   • İnformasiyanın əldə olunması üzərində məhdudiyyətin müddətləri
  • “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (7)
   • "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Protokolunun əsas Qaydaları" (8)
    • “Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması Qaydası” (9)
     • “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılmasına nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası” (10)
      • “Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə” (11)
       • “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası” (12)
        • “Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Aparatının struktur bölmələrinin Əsasnamələri və strukturuna daxil olan regional bölmələrinin Nümunəvi Əsasnaməsi” (13)

         Ədəbiyyat:

         1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, 1999-cu il 1 fevral tarixli 618-IQ nömrəli Qanun
         2. "Normativ hüquqi aktlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu 21 dekabr 2010-cu il № 21-IVKQ 
         3. “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 18 noyabr 1999-cu il № 759-IQ
         4.  “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 31 may 2005-ci il № 922-IIQ
         5. “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 12 may 2006-cı il № 102-IIIQ
         6. "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 30 sentyabr 2005-ci il № 1024-IIQ
         7. “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 7 sentyabr 2004-cü il № 733-IIQ
         8. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Protokolunun Əsas Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 iyul 2004-cü il tarixli 97 nömrəli Fərmanı
         9. “Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 iyun 2016-cı il tarixli 950 nömrəli Fərmanı
         10. “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılmasına nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 iyun 2016-cı il tarixli 951 nömrəli Fərmanı
         11. "Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə"Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 avqust 2002-ci il  tarixli 774 nömrəli Fərmanı
         12. “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 aprel 2021-ci il 89 nömrəli Qərarı
         13. "Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Aparatının struktur bölmələrinin Əsasnamələrinin və strukturuna daxil olan regional bölmələrinin Nümunəvi Əsasnaməsinin təstiq edilmasi barədə" Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Kollegiyasının 6 avqust 2020-ci il tarixli 18 nömrəli Qərarı