Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
İnformasiya təminatı və innovativ həllər şöbəsi, dövlət orqanı aparatında şöbə müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [1]
  • İnformasiya əldə etmək azadlığı
  • İnformasiya əldə olunmasının əsas prinsipləri
  • İnformasiya sahibləri
  • İnformasiya əldə olunmasının təşkili
  • İnformasiyanın əldə olunmasının sorğu əsasında təmin edilməsi
  • İnformasiyanın açıqlanması
 2. “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [2]
  • Kütləvi informasiya azadlığı
  • Kütləvi informasiya azadlığının əsasları
  • Mətbu nəşrin istehsalının hüquqi əsasları.
  • İnformasiyaya düzəliş,təkzib və cavab verilməsi
 3.  “Televiziya və radio yayımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [7]
  • Qanunun predmeti.
  • Azərbaycan Respublikasında teleradio sistemi.
  • Teleradio yayımı üçün xüsusi razılığın (lisenziyanın) verilməsi.
  • Xüsusi razılığın (lisenziyanın) məzmunu
  • Xüsusi razılığın (lisenziyanın) qüvvədə olma müddəti.
  • Yayımçıların müəlliflik hüququ.
  • Yayımçıların hüquq və vəzifələri
  • Qanunun tələblərinin pozulmasına görə məsuliyyət
 4. "İctimai televiziya və radio yayımı” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə [8]
  • İctimai televiziya və radio yayımının məqsədi.
  • İctimai yayım xidmətinin prinsipləri.
 5. “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə [9]
  • Kütləvi informasiya vasitələrində reklama dair ümumi tələblər.
  • Reklamı qadağan olunmuş əmtəələr.
  • Reklama müəlliflik hüququ.
  • Yayılmasına yol verilməyən reklamlar.
 6. "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [3]
  • Xidməti davranışın hüquqi tənzimlənməsi.
  • Vicdanlı davranış
  • Loyallıq, İctimai etimad
  • Qərəzsizlik. Məlumatlardan istifadə. İctimai və ya siyasi fəaliyyət
 7. "Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [4]
  • Vətəndaşların müraciətlərinə dair tələblər
  • Vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasının əsas prinsipləri
  • Müraciətə baxılma müddəti
 8. "Məlumat azadlığı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu: [5]
  • Azərbaycan Respublikasında dövlət dilinin işlənməsi [6]

   Ədəbiyyat:

   1. "İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 30 sentyabr 2005-ci il, № 1024-IIQ
   2. “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 7 dekabr 1992-ci il,
   3. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 31 may 2007‑ci il, № 352-IIIQ
   4. “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 2015-ci il, № 1308-IVQ
   5. “Məlumat azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 19 iyun 1998-ci il, № 505-IQ
   6. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 2002-ci il, № 365-IIQ
   7. “Televiziya və radio yayımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 25 iyun 2002-ci il
   8. “İctimai televiziya və radio yayımı” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 28 sentyabr 2004-cü il, № 767-IIQ
   9. “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 15 may 2015-ci il,