Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
Bakı şəhər İdarəsi, Qida zəncirinə nəzarət sektoru, böyük məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Baytarlıq sahəsində dövlət tənzimlənməsi. Dövlət baytarlıq nəzarəti [1]
  • Baytarlıq preparatlarının aprobasiyası, ekspertizası, sınaqdan kecirilməsi, dövlət qeydiyyatına alınması [2]
   • Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili [3]
    • Baytarlıq və sanitariya nəzarətinə aid malların Vahid Siyahısı [6]
     • Yeyinti məhsullarına baytarlıq şəhadətnaməsinin verilməsi [7]
      • Dövlət baytarlıq nəzarəti obyektlərinin baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) ekspertizası və diaqnostika müayinələrinin aparılması [8]
       • Dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin baytarlıq normalarının tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması və onlara baxış keçirilməsi  [9].
        • “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [12]
         • Fitosanitar nəzarətinin təşkili. Zəhərli kimyəvi maddələrin istehsalı, tətbiqi və dövriyyəsinə tələblər [10]
          • Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin dövlət sınağının aparılması, qeydiyyata alınması və istifadəsinə icazə verilmiş preparatların siyahısına daxil edilməsi qaydaları [4]
           • Bitki mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Konvensiya [5]
            • “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [11]
             • Yeyinti məhsullarının minimum keyfiyyəti
             • Yeyinti məhsullarının istehsalı
             • Yeyinti məhsullarının ticarət dövriyyəsinə daxil edilməsi
             • Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi

            Ədəbiyyat:

            1. “Baytarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.31 may 2005-ci il
            2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 16 aprel 2007-ci il tarixli 66 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Baytarlıq preparatlarının aprobasiyası, ekspertizası,sınaqdan kecirilməsi, dövlət qeydiyyatına alınması, istehsalı. idaxı, ixraci, saxlanması .daşınması,satışı və istifadəsi, habelə yem və yem əlavələrinin, baytarlıq preparatlarının, avadanlıqların istehsalına və tətbiqinə dair normative texniki sənədlərin təsdiqi,onların keyfiyyətinə nəzarət edilməsi və aprobasiyasına dair rəy verilməsi Qaydaları”.
            3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 aprel 2009-cu il tarixli 66 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş  “Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən   yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan  mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq   (baytarlıq-sanitariya) vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması Qaydaları”.
            4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 22 yanvar tarixli 10 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin dövlət sınağının aparılması, qeydiyyata alınması və istifadəsinə icazə verilmiş preparatların siyahısına daxil edilməsi qaydaları”
            5. "Bitki mühafizəsi haqqında" Beynəlxalq Konvensiya və həmin Konvensiyaya  qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının 14 mart 2000-ci il tarixli 831-IQ nömrəli Qanunu
            6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 iyun 2016-cı il tarixli 231 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Baytarlıq, fitosanitar və sanitariya nəzarətinə aid malların Vahid Siyahısı”
            7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 sentyabr 2007-ci il tarixli 142 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş  “Yeyinti məhsullarına baytarlıq şəhadətnaməsinin verilməsi qaydası”
            8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 4 dekabr tarixli 255 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət baytarlıq nəzarəti obyektlərinin baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) ekspertizası və diaqnostika müayinələrinin aparılması qaydaları”
            9. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 5 oktyabr tarixli 156 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin baytarlıq normalarının tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması və onlara baxış keçirilməsi qaydaları”
            10. “Fitosanitar nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  12 may 2006-cı il № 102-IIIQ
            11. “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 18 noyabr 1999-cu il № 759-IQ
            12. “Sanitariya-epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 10 noyabr 1992-ci il