Səhiyyə Nazirliyi
Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi, Rəhbərlik, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı yanında olan orqanın rəhbərinin müavini

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766, 1750,1745


 1. Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili: [1,7,18,19,40]
  • əhalinin sağlamlığının əsas göstəriciləri, səhiyyə müəssisələrinin statistik hesabatları
  • poliklinik və stasionar xidmətlərin təşkili, tibb müəssisələrin fəaliyyətlərinin göstəriciləri
  •  cərrahi və daxili xəstəliklər üzrə tibb xidmətinin təşkili
  • psixiatriya və narkoloji xidməti
  • tibbi  ekspertizalar (məhkəmə, psixiatriya, əmək qabiliyyətinin itirilməsi üzrə).
 2. Səhiyyə islahatlarının əsas istiqamətləri, səhiyyə sisteminin nəzəri və təşkilati prinsipləri, səhiyyənin inkişaf tarixi. [1,2,3, 40]
  • Səhiyyə sahəsində qəbul olunan sənədlər
   • Ana və uşaqların sağlamlığının yaxşılaşdırılması üzrə [23]
   • Qeyri-infeksion xəstəliklərlə mübarizə üzrə [24]
   • Uşaqların icbari dispanserizasiyadan keçirilməsi üzrə [25,26,43]
   • Uşaqlar arasında yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikası üzrə [27]
   • Xroniki böyrək çatışmazlığı üzrə [28]
   • Qanın, qan komponentlərinin donorluğu və qan xidmətinin inkişafı üzrə [29]
   • Hemofiliya xəstəliyi üzrə [30]
   • Talassemiya ilə mübarizə üzrə [31]
   • Qanın bədxassəli xəstəlikləri üzrə [32] [4]
   • Şəkərli diabet üzrə [33]
   • Vərəmlə mübarizə üzrə [34]
   • Dağınıq skleroz xəstəliyi üzrə [35]
   • İİV/QİÇS-lə mübarizə üzrə [36] [5] [6]
   • İnsan orqan və (və ya)  toxumalarının transplantasiyası üzrə [37,42]
  • Əczaçılıq fəaliyyəti : Dərman vasitələrinin dövriyyəsi sahəsində dövlətin əsas vəzifələri; Dərman vasitələrinin dövlət qeydiyyatı;  [14,20]
   • Tibbi sığorta [15]
    • Onkoloji yardım üzrə [12]
     • Özəl tibb fəaliyyətin və özəl tibbi praktikanın tənzimlənməsi [16]
      • “Tibbi müayinə kartı” sisteminin tətbiqi [29]
       • “Elektron sağlamlıq kartı” sisteminin tətbiqi [30]
        • Tibb işçilərinin təkmilləşdirilməsi, sertifikasiyası [3]
         • Tibbi xidmət təchizatlarına ödəniş sistemləri və üsulları [41]
          • Xidmətlərin keyfiyyəti: səhiyyə sistemlərində strateji seçim prosesi [41]
           • Psixiatriya yardımı [7]
            • Yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikası [8]
             • Azərbaycan Respublikasında vərəmlə mübarizə  [9]
              • Yod çatışmazlığı xəstəliklərinin kütləvi profilaktikası [10]
               • Şəkərli diabet xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı [11]
                • Dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı [13]
                 • Dərman vasitələri haqqında [17]
                  • Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında [21]
                   • Tibb fəaliyyəti üzrə lisenziyalaşdırılan işlər və xidmətlərin Siyahısı [22]
                    • Tibbi müayinə kartı,Elektron sağlamlıq kartı [38] [39]

                     Ədəbiyyat:

                     1. Çobanov R.Ə, Xudaverdiyeva H.M, Ələkbərov M.M. və başqaları “Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili”, Bakı, 2007, 408 s
                     2. Çobanov R.Ə, Xudaverdiyeva H.M, Mikayılzadə Z.H. və başqaları “Tibb tarixi, Bakı 2008, 368 s
                     3. “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 26 iyun 1997-ci il №360-IQ
                     4. Qan və onun komponentlərinin donorluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 03.05.2005 il № 904-IIQ
                     5. «İnsanın immunçatışmazlığı virusunun törətdiyi xəstəliyin (AIDS) yayılmasının qarşısının alınması haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu 25 aprel 1997-ci il
                     6. İnsanın immunçatışmazlığı virusunun törətdiyi xəstəliklə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 11 may 2010-cu il tarixli №1001-IIIQ
                     7. Psixiatriya yardımı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 12 iyul 2001-ci il №142-IIQ
                     8. Yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 14 aprel 2000-ci il №857-IQ
                     9. Azərbaycan Respublikasında vərəmlə mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2 may 2000-ci il №875-IQ
                     10. Yod çatışmazlığı xəstəliklərinin kütləvi profilaktikası məqsədi ilə duzun yodlaşdırılması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu  27.12.2001-ci il №242-IIQ
                     11. Şəkərli diabet xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 23 dekabr 2003-cü il №563 –IIQ
                     12. Onkoloji yardım haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 23 may 2006-ci il №113-IIIQ
                     13. Dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu 07 mart 2012-ci il , 303-IVQ 
                     14. “Əczaçılıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu 10 iyun 1997-ci il
                     15. Tibbi sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 28 oktyabr 1999-cu il №725-IQ
                     16. Özəl tibb fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 30 dekabr 1999-cu il №789-IQ
                     17. Dərman vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 22 dekabr 2006-cı il №208-IIIQ
                     18. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorların dövriyyəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 28 iyul 2005-ci il №959-IIQ
                     19. Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 29 iyul 2001-ci il №161-IIQ
                     20. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsi, 29.12.2015-ci il tarixli №96-VQ (210-cu, 452-ci maddələr)
                     21. “Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydalar” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-ci il 29 dekabr tarixli 510 nömrəli Fərmanı
                     22. Tibb fəaliyyəti üzrə lisenziyalaşdırılan işlər və xidmətlərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 31 mart 2009cu il tarixli 49 nömrəli qərarı
                     23. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 13 iyun 2014-cü il tarixli 550 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Ana və uşaqların sağlamlığının yaxşılaşdırılmasına dair 2014-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı” 
                     24. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 dekabr 2015-ci il tarixli 1645 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında qeyri-infeksion xəstəliklərlə mübarizəyə dair 2015-2020-ci illər üzrə Strategiya”
                     25. Uşaqların icbari dispanserizasiya haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 05 mart 2013-cü il 
                     26. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 9 avqust tarixli 393 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Uşaqların icbari dispanserizasiyandan keçirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”
                     27. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1 dekabr 2015-ci il tarixli 370 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “2016-2020-ci illər üçün uşaqlar arasında yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikasına dair Tədbirlər Proqramı”
                     28. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 yanvar 2016-ci il tarixli 17 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “2016-2020-ci illər üçün xroniki böyrək çatışmazlığı üzrə Tədbirlər Proqramı”
                     29. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 yanvar 2016-ci il tarixli 22 nömrəli  Qərarı ilə təsdiq edilmiş “2016-2020-ci illər üçün  qanın, qan komponentlərinin donorluğu və qan xidmətinin inkişafına dair Tədbirlər Proqramı”
                     30. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 yanvar 2016-ci il tarixli 9 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “2016-2020-ci illər üçün hemofiliya xəstəliyi üzrə Tədbirlər Proqramı”
                     31. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 fevral 2015-ci il tarixli  Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Talassemiya ilə mübarizəyə dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”
                     32. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 noyabr 2016-ci il tarixli 447 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “2017-2021-ci illər üçün qanın bədxassəli xəstəlikləri ilə mübarizə üzrə Tədbirlər Proqramı”
                     33. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 yanvar 2016-ci il tarixli №15 qərarı ilə təsdiq edilmiş “2016-2020-ci illər üçün şəkərli diabet xəstəliyi üzrə Dövlət Proqramı”
                     34. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 yanvar 2016-cı il tarixli 16 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “2016-2020-ci illər üçün vərəmlə mübarizə üzrə Tədbirlər Proqramı”
                     35. “Dağınıq skleroz xəstəliyinin müalicəsi, profilaktikası və onunla mübarizə tədbirlərinə dair Dövlət Proqramı” barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13.11.2012-cü il tarixli 2542 nömrəli Sərəncamı
                     36. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 fevral 2016-cı il tarixli 63 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “2016-2020-ci illər üçün İİV/QİÇS-lə mübarizə üzrə Tədbirlər Proqramı”
                     37. İnsan orqan və (və ya) toxumalarının transplantasiyası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 28 oktyabr 1999 il
                     38. Tibbi müayinə kartı” sisteminin tətbiqi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında 12.06.2006-ci il tarixli 142 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
                     39. “Elektron sağlamlıq kartı” sisteminin tətbiqi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında 12.06.2006-ci il tarixli 143 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
                     40. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi haqqında Əsasnaməsinin, nazirliyin strukturunun təsdiq edilməsi və aparatının işçilərinin say həddinin müəyyən edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 may 2006-ci il tarixli 413  nömrəli Fərmanı
                     41. “Səhiyyədə İdarəetmə (Səhiyyə menecmenti)” Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 20 iyun 2017-ci il tarixli 29 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş dərslik
                     42. “İnsan orqan və (və ya) toxumalarının transplantasiyası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 noyabr 2011-ci il tarixli 187 nömrəli qərarı
                     43. “Uşaqların icbari dispanserizasiyası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  23 aprel 2014-cü il tarixli 109 nömrəli qərarı