Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri, Xaçmaz Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi, Bitkiçilik sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal İlqar
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766


 1. "Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası" [1]
  • "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2]
   • "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [3]
    • "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4]
     • "Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [5]
      • "Məlumat azadlığı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [6]
       • "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [7]
        • "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [8]
         • Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzlərinə dair qanunvericilik [9, 10, 11]
          • "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat" üzrə: [12]
           • 1. Ümumi müddəalar
           • 2. Sənədlərin hazırlanması üçün ümumi tələblər
           • 3. Sənədlərin rəsmiləşdirilməsi üçün ümumi tələblər
           • 4. Kompüter (makina) üsulu ilə hazırlanan sənədlərə olan tələblər
           • 5. Sənədlərə əlavələrin (qoşmaların) edilməsi qaydası
           • 7. Qərarların hazırlanması və tərtib edilməsi
           • 8. Sərəncamların hazırlanması və tərtib edilməsi
           • 9. Əmrlərin hazırlanması və tərtib edilməsi
           • 10. Protokolların hazırlanması və tərtib edilməsi
           • 11. Arayışların və məlumat vərəqələrinin hazırlanması və tərtib edilməsi
           • 12. Aktın hazırlanması və tərtib edilməsi
           • 13 Məktub, teleqram və telefonoqramın hazırlanması və tərtib edilməsi
           • 14. Sənədlərin dövriyyəsinin təşkili ( 92, 93, 94-cü bəndlər)
           • 16. Sənədlərin icrasına nəzarətin təşkili
           • 18. Elektron sənədlərlə bağlı kargüzarlığın aparılmasının xüsusiyyətləri (142-ci bənd)

          Ədəbiyyat:

          1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası.
          2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
          3. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
          4. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
          5. “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
          6. “Məlumat azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
          7. "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
          8. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
          9. “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
          10. "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbindən istifadə qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının  Qanunu
          11. "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnindən istifadə qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının  Qanunu
          12. “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”
          13. www.dim.gov.az
          14. www.e-qanun.az