Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri, Xaçmaz Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi, Bitkiçilik sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi/ Elm, təhsil və insan resursları şöbəsi/Dövlət qulluğu sektoru/sektor müdiri
Talıbova Diləfruz Abit qızı
Əlaqə vasitələri:
Email: dilafruz.talibova@agro.gov.az
Telefon: (012)498 08 44 daxili: 1266
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal İlqar
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766


 1. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [1]
  • I bölmə: Ümumi müddəalar
  • Maddə 286: Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında qanunvericiliyin pozulması
  • Maddə 287: Toxumçuluq haqqında qanunvericiliyin pozulma
  • Maddə 288. Fitosanitar nəzarəti haqqında qanunvericiliyin pozulması
  • Maddə 411-2: Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması qaydasının pozulması
  • Maddə 449: Genetik modifikasiya olunmuş bitkilərin, yaxud müasir biotexnoloji və gen mühəndisliyi metodları ilə yaradılmış kənd təsərrüfatı bitki materiallarının və ya genetik modifikasiya olunmuş bitkilərin genetik materiallarından istifadə edilərək istehsal olunan yeyinti məhsullarının qanunsuz dövriyyəsi
 2.  “Pambıqçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2]
  • "Taxıl haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [3]
   • “Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4]
    • "Bitki sortlarının hüquqi mühafizəsi haqqında Saziş" [5]
     • "Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [6]
      • "Bitki mühafizəsi haqqında Beynəlxalq Konvensiya" [7]
       • "Аzərbаycan Respubliкası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inкişafı Dövlət Proqramı" [8]
        • "Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası" üzrə: [9]
         • 1. Ümumi müddəalar
         • 2. Subsidiyaların verilməsinin təşkili
         • 3. Bitkiçilik sahəsi üzrə subsidiyaların verilməsi
         • 5. Monitorinq və qiymətləndirmə
        • "Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə"  [10]
         • "Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı [11]
          • "Azərbaycan Respublikasında buğda toxumçuluğunun inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı [12]
           • “Dövlət Toxum Fonduna toxumun tədarükü, saxlanılması və istifadəsi Qaydaları” [13]
            • “Ölkə daxilində aşkarlanan genetik modifikasiya olunmuş bitkilərdən yarana biləcək təhlükənin təyin edilməsi Qaydası” [14]
             • “Kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumçuluğu ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin attestasiyadan keçirilməsi və toxum istehsalçılarının reyestrinə daxil edilməsi barədə Əsasnamə” [15]
              • "Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası"  [16] 
               • “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin Əsasnaməsi” [17]

                Ədəbiyyat:

                1. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 
                2. “Pambıqçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 11 may tarıxlı 1012-IIIQ nömrəli Qanunu 
                3. “Taxıl haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2000-ci il 16 iyun tarixli 898-IQ nömrəli Qanunu
                4.  “Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 11 mart tarixli 257-IQ nömrəli Qanunu
                5. “Bitki sortlarının hüquqi mühafizəsi haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il 1 sentyabr tarixli 498-IIQ nömrəli Qanunu
                6. “Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 13 dekabr tarixli 273-IVQ nömrəli Qanunu
                7. “Bitki mühafizəsi haqqında” Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının 2000-ci il 14 mart tarixli 831-IQ nömrəli Qanunu
                8. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2019-cu il 29 yanvar tarixli 500 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Аzərbаycan Respubliкası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inкişafı Dövlət Proqramı”
                9. “Aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanı
                10. Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı
                11. “Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 16 yanvar tarixli 221 nömrəli Sərəncamı
                12. “Azərbaycan Respublikasında buğda toxumçuluğunun inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 iyun tarixli 139 nömrəli Qərarı 
                13. “Dövlət Toxum Fonduna toxumun tədarükü, saxlanılması və istifadəsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 8 dekabr tarixli 377 nömrəli Qərarı
                14. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 11 dekabr tarixli 291 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ölkə daxilində aşkarlanan genetik modifikasiya olunmuş bitkilərdən yarana biləcək təhlükənin təyin edilməsi Qaydası”
                15. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2012-ci il 2 may tarixli 04Q nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumçuluğu ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin attestasiyadan keçirilməsi və toxum istehsalçılarının reyestrinə daxil edilməsi barədə Əsasnamə”
                16. “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 6 aprel tarixli 89 nömrəli Qərarı
                17. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2018-ci il 16 avqust tarixli 04Q nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin Əsasnaməsi”