Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri, Zəngilan Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi, Bitkiçilik və heyvandarlıq sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi/ Elm, təhsil və insan resursları şöbəsi/Dövlət qulluğu sektoru/sektor müdiri
Talıbova Diləfruz Abit qızı
Əlaqə vasitələri:
Email: dilafruz.talibova@agro.gov.az
Telefon: (012)498 08 44 daxili: 1266
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal İlqar
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766


 1. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [1]
  • I bölmə: Ümumi müddəalar;
  • Maddə 283. Damazlıq heyvandarlıq haqqında qanunvericiliyin pozulması
  • Maddə 284. Atçılıq haqqında qanunvericiliyin pozulması
  • Maddə 285. Seleksiya nailiyyətlərindən istifadə qaydalarının pozulması
  • Maddə 286: Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında qanunvericiliyin pozulması
  • Maddə 287: Toxumçuluq haqqında qanunvericiliyin pozulma
  • Maddə 288. Fitosanitar nəzarəti haqqında qanunvericiliyin pozulması
  • Maddə 289. Baytarlıq haqqında qanunvericiliyin pozulması
  • Maddə 290. Ev heyvanlarının saxlanılması qaydalarının pozulması
  • Maddə 291. Qırmızı kitaba daxil edilmiş heyvan və bitki növlərinin qorunması üzrə tələblərin pozulması
  • Maddə 292. Zooloji kolleksiyaların yaradılması və onlarla ticarət qaydalarının pozulması
  • Maddə 411-2: Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması qaydasının pozulması
  • Maddə 449: Genetik modifikasiya olunmuş bitkilərin, yaxud müasir biotexnoloji və gen mühəndisliyi metodları ilə yaradılmış kənd təsərrüfatı bitki materiallarının və ya genetik modifikasiya olunmuş bitkilərin genetik materiallarından istifadə edilərək istehsal olunan yeyinti məhsullarının qanunsuz dövriyyəsi
 2. “Heyvanlar aləmi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu üzrə: [2]
  • I fəsil: Ümumi müddəalar;
  • II fəsil: Heyvanlar aləminin mühafizəsi və istifadəsi sahəsində idarəetmə;
  • III fəsil: Heyvanlar aləmindən istifadə;
  • IV fəsil: Heyvanlar aləminin mühafizəsi;
  • VI fəsil: Heyvanlar aləminin mühafizəsinə və istifadəsinə nəzarət;
  • VII fəsil: Heyvanlar aləminin mühafizəsi və istifadəsinin iqtisadi tənzimlənməsi.
 3. “Damazlıq heyvandarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu üzrə:[3]
  • I fəsil: Ümumi müddəalar;
  • II fəsil: Damazlıq işinin dövlət tənzimlənməsi;
  • III fəsil: Damazlıq işinin təşkili;
  • IV fəsil: Damazlıq heyvandarlıq təsərrüfatları və onların fəaliyyətinin əsas istiqamətləri;
  • V fəsil: Damazlıq heyvandarlığın maliyyələşdirilməsi, kadr və elmi təminatı
 4. Ev   heyvanlarının   mühafizəsi   haqqında"   Avropa Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanunu üzrə:[4]
  • I fəsil: Ümumi müddəalar;
  • II fəsil: Ev heyvanlarının saxlanması prinsipləri;
  • III fəsil: Sahibsiz heyvanlar üçün əlavə tədbirlər.
 5. “Atçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu [5]
  • “Arıçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu [6]
   • “Pambıqçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [7]
    • "Taxıl haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [8]
     • “Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [9]
      • "Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [10]
       • "Аzərbаycan Respubliкası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inкişafı Dövlət Proqramı" [11]
        • "Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə"[12]
         • “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemi haqqında” Əsasnamə [13]
          • “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası” [14]
           • “Azərbaycan Respublikasında yay-qış otlaqlarının, biçənəklərin səmərəli istifadə olunması və səhralaşmanın qarşısının alınmasına dair Dövlət Proqramı” [15]
            • “Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı üzrə: [16]
             • "Epizootiya monitorinqinin aparılması Qaydası"
             • "Baytarlıq preparatlarının ehtiyatının yaradılması, saxlanması və istifadəsi Qaydaları"
             • "Azərbaycan Respublikası Dövlət baytarlıq nəzarəti vacib olan obyektlərin mülkiyyətçilərinin vəsaiti hesabına qanunla müəyyən edilmiş tədbirlərin maliyyələşdirilməsinin Qaydası və Şərtləri"
            • “Azərbaycan Respublikasında baytarlıq preparatlarının aprobasiyası, ekspertizası, sınaqdan keçirilməsi, dövlət qeydiyyatına alınması və dövlət reyestrinin aparılması, istehsalı, idxalı, saxlanması, daşınması, satışı və istifadəsi Qaydası” [17]
             • “Heyvan, heyvan mənşəli məhsullar və xammal istehsalı, tədarükü, saxlanması, emalı və satışına, habelə yem və yem əlavələrinin dövriyyəsinə dövlət baytarlıq nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları”[18]
              • “Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı üzrə: [19]
               • “Heyvanların planlı profilaktik və ya məcburi peyvənd edilməsi, heyvan xəstəliklərinin baş verməsinin və yayılmasının qarşısının alınması, xəstəlikləri ləğv etmək üçün epizootiya mənbələrində və qeyri-sağlam məntəqələrdə, heyvandarlıq binalarında, onların ərazilərində, nəqliyyatda və digər yerlərdə dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya işlərinin aparılması Qaydası”
               • Başqa ölkələrdən gətirilən heyvanların sağlamlığını müəyyənləşdirmək üçün onların təcrid olunmuş halda saxlanılması Qaydası və müddəti”
               • “Baytarlıq tədbirlərinin təşkili və həyata keçirilməsi Qaydaları”
              • “Azərbaycan Respublikasında damazlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı üzrə: [20]
               • “Damazlıq heyvanların dövlət reyestrinin və dövlət damazlıq kitabının tərtib edilməsi və aparılması Qaydaları”
               • Cins heyvanlar üçün hazırlanan pasportun (şəhadətnamənin) forması, tərtib edilməsi Qaydası və ona daxil edilən məlumatlar
               • “Damazlıq ehtiyatlarının sertifikatlaşdırılması, sertifikatların növləri və verilməsi Qaydaları”
              • "Damazlıq heyvandarlıq təsərrüfatlarının attestasiyadan keçirilməsi və onların damazlıq təsərrüfat növünün müəyyən edilməsi Qaydaları” [21]
               • “Dövlət Toxum Fonduna toxumun tədarükü, saxlanılması və istifadəsi Qaydaları” [22]
                • "Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası" [23]
                 • “Kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumçuluğu ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin attestasiyadan keçirilməsi və toxum istehsalçılarının reyestrinə daxil edilməsi barədə Əsasnamə” [24]
                  • Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin Əsasnaməsi” [25]

                   Ədəbiyyat:

                   1. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
                   2. “Heyvanlar aləmi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 4 iyun tarixli 675-IQ nömrəli Qanunu
                   3. “Damazlıq heyvandarlıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 18 dekabr tarixli 516-IIIQ nömrəli Qanunu
                   4. “Ev heyvanlarının mühafizəsi haqqında” Avropa Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 31 may tarixli 354-IIIQ nömrəli Qanunu
                   5. “Atçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 27 fevral tarixli 255-IIIQ nömrəli Qanunu
                   6. “Arıçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 2 fevral tarixli 765-IIIQ nömrəli Qanunu
                   7. “Pambıqçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 11 may tarıxlı 1012-IIIQ nömrəli Qanunu 
                   8. “Taxıl haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2000-ci il 16 iyun tarixli 898-IQ nömrəli Qanunu
                   9. “Toxumçuluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 11 mart tarixli 257-IQ nömrəli Qanunu
                   10.  “Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 13 dekabr tarixli 273-IVQ nömrəli Qanunu
                   11. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2019-cu il 29 yanvar tarixli 500 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Аzərbаycan Respubliкası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inкişafı Dövlət Proqramı”
                   12. Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı
                   13. “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 23 dekabr tarixli 897 nömrəli Fərmanı
                   14. "Aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanı
                   15. “Azərbaycan Respublikasında yay-qış otlaqlarının, biçənəklərin səmərəli istifadə olunması və səhralaşmanın qarşısının alınmasına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 22 may tarixli 222 nömrəli Sərəncamı
                   16. "Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 7 mart tarixli 65 nömrəli Qərarı
                   17. "Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 16 aprel tarixli 66 nömrəli Qərarı
                   18. "Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il  5 oktyabr tarixli 156 nömrəli Qərarı
                   19. "Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il  23 yanvar tarixli 11 nömrəli Qərarı 
                   20. "Azərbaycan Respublikasında damazlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il  31 iyul tarixli 175 nömrəli Qərarı
                   21. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 26 aprel 2012-ci il tarixli 03Q nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Damazlıq heyvandarlıq təsərrüfatlarının attestasiyadan keçirilməsi və onların damazlıq təsərrüfat növünün müəyyən edilməsi Qaydaları”
                   22. "Dövlət Toxum Fonduna toxumun tədarükü, saxlanılması və istifadəsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 8 dekabr tarixli 377 nömrəli Qərarı
                   23. “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 6 aprel tarixli 89 nömrəli Qərarı
                   24. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2012-ci il 2 may tarixli 04Q nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumçuluğu ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin attestasiyadan keçirilməsi və toxum istehsalçılarının reyestrinə daxil edilməsi barədə Əsasnamə”
                   25. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2018-ci il 16 avqust tarixli 04Q nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin Əsasnaməsi”