Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri, Zərdab Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi, Rəhbərlik, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələrinin rəhbəri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və institusional islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında [5]
  • “Аzərbаycan Respubliкası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inкişafı Dövlət Proqramı”nın məqsəd və vəzifələri [6]
   • Aqrar siyasətin əsasları. Azərbaycanda aparılmış aqrar islahatın əsas istiqamətləri və prinsipləri;  Torpaq islahatı;  Torpaq üzərində mülkiyyət formaları [7, 8, 9]
    • Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin fəaliyyət istiqamətləri, vəzifələri, hüquqları və fəaliyyətinin təşkili [11]
     • “Azərbaycan Respublikasında pambıqçılığın inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın məqsəd və vəzifələri, əsas istiqamətləri, maliyyələşmə mənbələri, icrasından gözlənilən nəticələr [4]
      • “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın məqsəd və vəzifələri, əsas istiqamətləri, maliyyələşmə mənbələri, icrasından gözlənilən nəticələr [13]
       • “Azərbaycan Respublikasında tütünçülüyün inkişafına dair 2017-2021-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın məqsəd və vəzifələri, əsas istiqamətləri, maliyyələşmə mənbələri, icrasından gözlənilən nəticələr [14]
        • “Azərbaycan Respublikasında baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına dair 2018-2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın məqsəd və vəzifələri, əsas istiqamətləri, maliyyələşmə mənbələri, icrasından gözlənilən nəticələr [15]
         • Kənd təsərrüfatı kooperasiyasının formalaşması və inkişafı, kənd təsərrüfatı kooperativlərinin təşkili və fəaliyyəti [1]
          • Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində istifadə etdiyi yanacaq və motor yağlarına, habelə buğda və çəltik səpininə görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına yardımların verilməsi qaydası [16]
           • Toxumçuluq və tinglik təsərrüfatlarından satılan 1-ci və 2-ci reproduksiyalı toxumlara və tinglərə görə dövlət büdcəsindən təsərrüfatlara subsidiyanın ödənilməsi qaydası [17]
            • Süni mayalanma yolu ilə alınmış hər buzova görə subsidiyanın verilməsi qaydası [18]
             • Azərbaycan Respublikasında şəkər çuğunduru istehsalının stimullaşdırılması [19]
              • Pambıq və tütün istehsalçılarına dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına subsidiyanın verilməsi qaydası [20]
               • Barama istehsalı ilə məşğul olan şəxslərə barama emalı və ipək istehsalı müəssisələrinin qəbul etdiyi bütün növ yaş baramanın hər kiloqramına görə verilən subsidiyanın məbləğinin müəyyən edilməsi və Barama istehsalı ilə məşğul olan şəxslərə barama emalı və ipək istehsalı müəssisələrinin qəbul etdiyi bütün növ yaş baramanın hər kiloqramına görə subsidiyanın verilmə qaydası [21]
                • Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlət payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş əsas vəsaitlərin (fondların) silinməsi qaydası [2]
                 • Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda (hərbi qurumlar, milli təhlükəsizlik, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanlarında xüsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri istisna olmaqla) xidməti minik, xüsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və istismar xərclərinin normaları [3]
                  • Azərbaycan Respublikasının vahid torpaq fondu və onun tərkibi; Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar və onların tərkibi; Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların məqsədli istifadəsi; Torpaq mülkiyyətçilərinin, istifadəçilərinin və icarəçilərinin vəzifələri və hüquqları; Torpaqların münbitliyi; Torpaq sahəsinin dövriyyəsi anlayışı və qaydaları [10]
                   • Mülkiyyət hüququnun ümumi müddəaları; Müqavilə hüququ; Müqavilə anlayışı və şərtləri; Müqavilənin bağlanması [12]
                    • Aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında [22]

                     Ədəbiyyat:

                     1. “Kənd təsərrüfatı kooperasiyası haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 14 iyun tarixli 270-VQ nömrəli Qanunu
                     2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 noyabr tarixli 177 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş, həmçinin oğurlanmış və ya naməlum şəraitdə itmiş əsas vəsaitlərin (fondların) silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydalar”
                     3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 18 iyul tarixli 120 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda (hərbi qurumlar, milli təhlükəsizlik, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanlarında xüsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri istisna olmaqla) xidməti minik, xüsusi təyinatlı və digər avtonəqliyyat vasitələri üçün aylıq yürüş həddi və istismar xərclərinin Normaları”
                     4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 13 iyul tarixli 3082 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında pambıqçılığın inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”
                     5. “Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və institusional islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 16 aprel tarixli 152 nömrəli Fərmanı
                     6. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2014-ci il 27 fevral tarixli 118 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Аzərbаycan Respubliкası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inкişafı Dövlət Proqramı”
                     7. “Aqrar islahatın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 18 fevral tarixli 976 nömrəli Qanunu
                     8. “Sovxoz və kolxozların islahatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 18 fevral tarixli 978 nömrəli Qanunu
                     9. “Torpaq islahatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1996-ci il 16 iyul tarixli 155-IQ nömrəli Qanunu
                     10. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi
                     11. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2018-ci il 16 avqust tarixli 04Q nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin Əsasnaməsi"
                     12. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsi
                     13. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 14 iyul tarixli 3099 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”
                     14. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10 avqust tarixli 3163 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında tütünçülüyün inkişafına dair 2017-2021-ci illər üçün Dövlət Proqramı”
                     15. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 27 noyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına dair 2018-2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı”
                     16. “Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində istifadə etdiyi yanacaq və motor yağlarına, habelə buğda və çəltik səpininə görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına yardımların verilməsi Qaydaları”nın və “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və digər hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına mineral gübrələrin və herbisidlərin güzəştlə satılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 15 fevral tarixli 32 nömrəli qərarı
                     17. “Toxumçuluq və tinglik təsərrüfatlarından satılan 1-ci və 2-ci reproduksiyalı toxumlara və tinglərə görə dövlət büdcəsindən təsərrüfatlara subsidiyanın ödənilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 25 iyun tarixli 103 nömrəli qərarı
                     18. Süni mayalanma yolu ilə alınmış hər buzova görə subsidiyanın verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 24 dekabr tarixli 401 nömrəli qərarı
                     19. “Azərbaycan Respublikasında şəkər çuğunduru istehsalının stimullaşdırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 4 aprel tarixli 1314 nömrəli Fərmanı
                     20. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 3 noyabr tarixli 439 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Pambıq və tütün istehsalçılarına dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına subsidiyanın verilməsi Qaydası”
                     21. Barama istehsalı ilə məşğul olan şəxslərə barama emalı və ipək istehsalı müəssisələrinin qəbul etdiyi bütün növ yaş baramanın hər kiloqramına görə verilən subsidiyanın məbləğinin müəyyən edilməsi və “Barama istehsalı ilə məşğul olan şəxslərə barama emalı və ipək istehsalı müəssisələrinin qəbul etdiyi bütün növ yaş baramanın hər kiloqramına görə subsidiyanın verilmə Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 10 mart tarixli 85 nömrəli qərarı
                     22. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında”