Əqli Mülkiyyət Agentliyi
Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin Aparatı, Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi Aparatının Sənaye mülkiyyəti obyektlərinin qeydiyyatı və reyestr şöbəsi, Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi Aparatının Sənaye mülkiyyəti obyektlərinin qeydiyyatı və reyestr şöbəsinin Qeydiyyat sektor, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766, 1750,1745


 1.  İxtira, faydalı model və sənaye nümunəsinin mühafizəsi sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin əsasları [1]
  • Əmtəə nişanı və coğrafı göstəricilərin mühafizəsi sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin əsasları [2]
   • Sənaye mülkiyyəti obyektlərinə dair dovlət reyestrlərinin aparılma qaydaları və ÜƏMT standartlarının istifadəsi [3,4]
    • Sənaye mülkiyyəti obyektlərinə görə hüquqların və istifadəyə görə lisenziya verilməsinə dair müqavilələrin qeydiyyatının xüsusiyyətləri [1,2,5]
     • Sənaye mülkiyyəti mühafizəsi sahəsində Azərbaycan Respublikasının üzv olduğu beynəlxalq konvensiya, saziş və müqavilələri, onların əsas xüsusiyyətləri [6,7]
      • Sənaye mülkiyyəti obyektlərinə dair hüquqların mühafızəsinin tənzimlənməsi yolları, müvafiq məhdudlaşdırmalar və sanksiyalar [8,9,10]

       Ədəbiyyat:

       1. “Patent haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
       2. “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
       3. Əmtəə nişanlarının Dövlət reyestrinin aparılma Qaydasının və coğrafi göstəricilərin Dövlət reyestrinin aparılma Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 avqust 1999-cu il tarixli 143 nömrəli qərarı 
       4. Sənaye mülkiyyəti sahəsində Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının standartları
       5. “Əmtəə nişanlarına dair müqavilələrin qeydiyyatı Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 sentyabr 2009-cu il tarixli 139 nömrəli qərarı
       6. Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının konvensiya, saziş və müqavilələri 
       7. Avrasiya Patent Konvensiyası 
       8. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi 
       9. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 
       10. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi