Əqli Mülkiyyət Agentliyi
Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin Aparatı, Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi Aparatının Sənaye mülkiyyəti obyektlərinin qeydiyyatı və reyestr şöbəsi, Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi Aparatının Sənaye mülkiyyəti obyektlərinin qeydiyyatı və reyestr şöbəsinin Qeydiyyat sektor, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766, 1750,1745


 1. Agentliyin yaradılması;
  • Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri;
   • Agentliyin vəzifələri;
    • Agentliyin hüquqları;
     • Agentliyin strukturu;
      • Agentliyin fəaliyyətinin təşkili;
       • Agentliyin tabeliyində olan qurumlar.

        Ədəbiyyat:

        1. “Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 30 iyul tarixli, 222 nömrəli Fərmanı;
        2.   Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinin Nizamnaməsi
        3. www.copat.gov.az