Əqli Mülkiyyət Agentliyi
Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin Aparatı, Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi Aparatının Sənaye mülkiyyəti obyektlərinin qeydiyyatı və reyestr şöbəsi, Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi Aparatının Sənaye mülkiyyəti obyektlərinin qeydiyyatı və reyestr şöbəsinin Qeydiyyat sektor, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766, 1750,1745


 1. "Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası"
  • "Dövlət qulluğu haqqında"Azərbaycan Respublikasının Qanunu
   • "Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
    • "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
     • "Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
      • "Məlumat azadlığı haqqında"Azərbaycan Respublikasının Qanunu
       • "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili"
        • "Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri"
         • "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat" üzrə:
          •  təlimatın tələblərinə riayət olunmasına nəzarət;
          • kargüzarlığın aparılması qaydalarına riayət olunmasına nəzarət, kargüzarlıq xidmətinin vəzifələri, mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş kargüzarlıq sistemi;
          • göndərilən sənədlərdə göstərilən rekvizitlər, təşkilat daxilində sənədin razılaşdırılması və viza;
          •  sənədlərin rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsi, sənədin imzalanması, sənədlərin təsdiq edilməsi, sənədlərə möhür vurulması;
          •  təşkilatın adının və onun struktur bölməsinin adının yazılışı, böyük hərflə yazılması qanunvericilikdə bilavasitə nəzərdə tutulan vəzifələr, vəzifə adlarının yazılışı;
          • sənədlərə edilən əlavələr, sənədlərə əlavə edilən qoşma;
          • qərarın, əmrin, protokolun, arayışın, aktın, məktubun mətni və hissələri;
          • sənədlərdə dərkənar, daxil olmuş sənədlərə rəhbərlik tərəfindən baxılması, sənədin icraçıları;
          • Sənədlərin icrasına nəzarətin təşkili Sənədlərdə xüsusi icra müddətinin müəyyən olunması.

         Ədəbiyyat:

         1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. 12 noyabr 1995-ci il
         2. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 21 iyul 2000-ci il, № 926-IQ
         3. “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 31 may 2007-ci il, № 352-IIIQ
         4. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 13 yanvar 2004-cü il, № 580-IIQ
         5. “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 2015-ci il,№ 1308-IVQ
         6. “Məlumat azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 19 iyun 1998-ci il, № 505-IQ
         7. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 2002-ci il № 365-IIQ
         8. “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 8 iyun 2004-cü il № 683-IIQ
         9. "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbindən istifadə qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının  Qanunu. 19 fevral 2019-cu il № 1511-VQ
         10. Azərbaycan Respublikasının 1991-ci il 5 fevral tarixli 17—XII nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Dövlət bayrağı haqqında Əsasnamə”
         11. "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himnindən istifadə qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının  Qanunu. 19 fevral 2019-cu il № 1512-VQ
         12. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 №-li Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”
         13. www.dim.gov.az
         14. www.e-qanun.az