Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
4 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Rəhbərlik, yerli bölmənin rəhbərin müavini

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin vəzifə, funksiyasi və hüquqları [2]
  • Ətraf  mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə sahəsində qanunvericilik aktları [1]
   • Ətraf mühitə vurulan ziyanla bağlı ödəmə normativləri, tədbiq edilməsi və məsuliyyət [1, 3, 9]
    • Ətraf mühitin mühafizəsi, təbiətdən istifadə və ekoloji təhlükəsizlik qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar və müvafiq maddələr [8]
     • Ətraf mühitə dair informasiya almaq hüququ [1, 11,16]
      • Dövlət Ekoloji Ekspertizası, ekspertizanın obyektləri, bu səhədə qanun pozuntusuna görə məsuliyyət [1, 4, 11]
       • Dağ-mədən ayırma aktı [1, 3, 15]
        • Yaşıllıqların götürülməsi Qaydası və bu qaydanın pozulmasına görə məsuliyyət [4, 5, 6]
         • Ətraf mühitə təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri normaları və bu normaların pozulmasına görə məsuliyyət [1, 4, 8]
          • Heyvanlar aləmi haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət [1, 4, 12]
           • Yerin təki haqqında qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət [1, 4, 15]
            • Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət [1, 4, 11]
             • İstehsalat və məişət tullantıları haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət [1, 4, 14]
              • Tullantı suları haqqında və çirkab suların axıdılmasına görə məsuliyyət [1, 4, 11, 12, 13]
               • Yaşıllıqlara dəymiş ziyanın hesablanması və bu sahədə qanunvericliyin pozulmasına görə məsuliyyət [4, 5, 7]
                • Korrupsiyaya qarşı mübarizə [17]

                 Ədəbiyyat:

                 1. Azərbaycan Respublikasının Ətraf Mühitə dair Qanunvericilik Toplusu: I və II Hissə, Bakı-2002 
                 2. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi internet saytı 
                 3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il 9 yanvar tarixli 1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yer təki sahəsinə faydalı qazıntıların çıxarılması, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan yeraltı qurğuları tikmək və istismar etmək məqsədi ilə “Dağ-mədən ayırması” statusunun verilməsi Qaydaları”
                 4. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
                 5. ”Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununu 2 may 2014-cü il, № 957-İVQ
                 6. “Yaşıllığın götürülməsi” Qaydası, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 avqust 2016-cı il tarixl 321 nömrəli Qərarı
                 7. “Yaşıllıqlara dəymiş ziyanın hesablanması və ödənilməsi Qaydası” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 oktyabr 2016-cı il tarixli 421 nömrəli Qərarı
                 8. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 08 iyul tarixli 796 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Ətraf mühitə və insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən vibrasiya və səs-küy çirklənmələri Normaları”
                 9. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 28 dekabr tarixli 239 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında geniş yayılmış faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz işlənilməsi nəticəsində təbiətə dəymiş ziyana görə yeni ödəmə normativlərinin təsdiq edilməsi haqqında”
                 10. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1992-ci il 03 mart tarixli 122 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təbii ehtiyatlarına görə ödəmələrin, çirkləndirici maddələri təbii mühitə atılmasına görə ödəmələrin tədbiqi və həmin ödənişlərdən əmələ gələn vəsaitdən istifadə haqqında”
                 11. "Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 8 iyun 1999-cu il, №678 IQ
                 12. Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi. 26 dekabr 1997-ci il, №418-IQ 
                 13. “Su təchizatı və tullantı suları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 28 oktyabr 1999-cu il, № 723-IQ
                 14. “İstehsalat və məişət tullantıları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 30 iyun 1998-ci il, № 514-IQ
                 15. “Yerin təki haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 13 fevral 1998-ci il, № 439-IQ
                 16. "Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 12 mart 2002-ci il, № 270
                 17. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 13 yanvar 2004-cü il, № 580-IIQ