Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
9 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi, Rəhbərlik, baş mühasib

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. İcra hakimiyyəti orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydaları [8]
  • Dövlət qulluqçularının vəzifə maaşlarına yerli əmsalların müəyyən edilməsi [1, 2]
   • Ezamiyyə xərclərinin normaları [3]
    • Ezamiyyə sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi və ödənilməsi qaydaları [3]
     • Vətəndaşların məzuniyyət hüququ [4]
      • Məzuniyyətin növləri [4]
       • Əsas məzuniyyəti və onun müddətləri [4]
        • Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması qaydası və ödənilməsi [4]
         • Əmək məzuniyyəti anlayışı [4]
          • Əmək stajına görə və uşaqlı qadınlara verilən əlavə məzuniyyətlər [4]
           • Fiziki şəxslərdən tutulan gəlir vergisinin dərəcələri [5]
            • Vergi hesabatının tərtib edilməsi və verilməsi qaydası [5]
             • Maliyyə, statistik, balans hesabatlarının tərtibi və təqdime dilməsi [5]
              • İnventarlaşmanın aparılması qaydaları [6]
               • Maşın, avadanlıq, hesabalama texnikası və qeyri maddi aktivlərə illik amortizasiyanın hesablanması metodları və qaydası [7]

                Ədəbiyyat:

                1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydaları"
                2. Dövlət qulluqçularının vəzifə maaşlarına yerli əmsalların müəyyən edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 31 may 2002-ci il, № 335-IIQ
                3. “İşçilərin ezamiyyə qaydaları və ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 yanvar 2008-ci il Qərarı
                4. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1 fevral 1999-cu il
                5. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 11 iyul 2000-ci il
                6. "Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının 16 iyul 2013-cü il tarixli Q-17 nömrəli Qərarı
                7. "İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun illik maliyyə hesabatlarını tərtib edən təşkilatlarda əsas fondlara və qeyri-maddi aktivlərə tətbiq edilən amortizasiya normaları barədə Təlimat"; Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 24 dekabr 2012-ci il Q-12 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir
                8. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "İcra hakimiyyəti orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları"