Dövlət Turizm Agentliyi
Turizm Siyasəti və Strategiyası şöbəsi, Statistika və araşdırmalar sektoru, böyük məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyinin Turizm siyasəti və strategiyası şöbəsinin müdiri
Muradov Məhəmməd Sədyar oğlu
Əlaqə vasitələri:
Email: mahammad.muradov@tourism.gov.az
Telefon: (012) 505-87-04
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi [1]
  • "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2]
   • "Rəsmi Statistika haqqında"  Azərbaycan Respublikasının Qanunu [3]
    • Turizm siyasəti və planlaşdırılması [4]
     • Turizm statistikası [5, 6, 7, 8, 9]
      • Sosial tədqiqatların aparılmasında statistik alətlərdən istifadə [10, 11]
       •   Statistika elminin vəzifələri və təşkili   [12]

        Ədəbiyyat:

        1. Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi
        2. Informasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının 30 sentyabr 2005-ci il tarixli 1024-İİQ nömrəli Qanunu
        3. "Rəsmi Statistika haqqında" 18 fevral 1994-cü il tarixli 789 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu
        4. David L. Edgell, Maria DelMastro Allen, Ginger Smith and Jason R. Swanson, Tourism Policy and Planning. Yesterday, Today and Tomorrow
        5. Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework
        6. UNWTO, International Recommendations for Tourism Statistics 2008 (2010)
        7. UNWTO, WTO Methodological Supplement to World Tourism Statistics (1999)
        8. UNWTO, Compendium of Tourism Statistics Data 2006 – 2010 (2012)
        9. Joseph Healey, Statistics: A Tool for Social Research (9th edition, 2012)
        10. Joel Grus, Data Science from Scratch: First Principles with Python (2015)
        11. Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie and Robert Tibshirani, An Introduction to Statistical Learning (2013)
        12. S.M. Hacıyev, Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi, ali məktəblər üçün dərslik, Bakı 2005