Dövlət Statistika Komitəsi
İnformasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi, Statistik məlumatların icmallaşdırılması və yayılması sektoru, baş məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi  (1)
  • Statistika elminin vəzifələri və təşkili 
  • Statistika haqqında anlayış. Statistikanın predmeti. Statistika müşahidəsinin nəzəriyyəsi, əsas kateqoriya və anlayışları. Azərbaycan Respublikasında statistikanın əsas vəzifələri və dövlət statistikasının (rəsmi statistikanın) təşkili prinsipləri
  • Statistika informasiyası haqqında anlayış. Statistika müşahidəsinin əsas təşkili formaları. Statistika müşahidəsinin növləri və üsulları  
  • Statistika materiallarının yekunlaşdırılması və qruplaşdırılması 
  • Statistika göstəriciləri: Statistika göstəriciləri haqqında anlayış. Mütləq göstəricilər. Nisbi göstəricilər 
  • Statistika cədvəlləri və qrafikləri. Statistika cədvəllərinin elementləri. İnteraktiv cədvəllər. Statistik məlumatların qrafik üsulu ilə təsviri 
 2. “İnformasiya əldə etmək haqqında “ Azərbaycan Respublikasının Qanunu (2)
  • İnformasiya azadlığı ilə bağlı icraat qaydaları (3)
   • İnzibati məlumatların uzunmüddətli istifadə strategiyası (4)
    • Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi statistik məlumatların yayılması sahəsində siyasəti  (5)
     • Makroiqtisadi göstəricilər haqqında (6)
      • Mikro məlumatların verilməsi prosesi (7)
       • Elektron xidmətlər (8)
        • Məlumatların yenidən nəzərdən keçirilməsi prosedurları (9)
         • İstifadəçilərin məmnunluq indeksləri (10)
          • "Fərdi məlumatlar haqqında"  Azərbaycan Respublikasının Qanunu  [11]
           • Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması qaydası  [12]

            Ədəbiyyat:

            1. S.M. Hacıyev, Statistikanın ümumi nəzəriyyəsi, ali məktəblər üçün dərslik, Bakı 2005
            2. “İnformasiya əldə etmək haqqında “ Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2005
            3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsində İnformasiya azadlığı ilə bağlı daxili icraat Qaydaları
            4. İnzibati məlumatlardan uzunmüddətli istifadə üzrə strategiya
            5. Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi statistik məlumatların yayılması sahəsində siyasəti
            6. Makroiqtisadi göstəricilər haqqında
            7. Tədqiqat məqsədilə istifadə olunması üçün istifadəçilərə mikro məlumatların verilməsi qaydaları
            8. https://www.stat.gov.az/menu/4/
            9. Əsas statistik göstəricilər üzrə məlumatlara yenidən baxılması reqlamenti
            10. 2021-ci il üzrə istifadəçilərin statistik məlumatlarla təmin olunması barədə onlayn sorğunun nəticələri ilə 2020-ci ildə aparılmış sorğunun nəticələrinin təhlili və müqayisəsi barədə 
            11. "Fərdi məlumatlar haqqında"  Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2010
            12. Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın aparılması qaydası, 2016