Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi, Rəhbərlik, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları yanında yaradılan dövlət agentliyi rəhbərinin müavini - sədrin müavini

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi
Şərifov Röyal
Əlaqə vasitələri:
Email: dqqebul@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1766


 1. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi üzrə: [1]
  • Ümumi müddəalar
  • İdarəçilik qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar;
  • Siyasi, sosial və əmək hüquqları əleyhinə olan inzibati xətalar.
 2. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: (2)
  • Əsas müddəalar;
  • Əmək və icra intizamı;
  • Əməyin mühafizəsi normaları, qaydaları və prinsipləri. 
 3. “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: (3)   
  • Ümümu müddəalar;
  • Fərdi məlumatların kateqoriyaları, onların toplanmasının,işlənilməsinin və mühafizəsinin tənzimlənməsi     
 4. “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu  (4)
  • “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (5)
   • “Qrant haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu (6)
    • “Xarici investisiyanın qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu (7)    
     • “Azərbaycan Respublikası Hökuməti (ARH) ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) arasında FAO-nun Tərəfdaşlıq və Əlaqələndirmə Ofisinin yaradılması və Texniki Yardımın göstərilməsi haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanunu (8)      
      • “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi haqqında Əsasnamə” (9) 
       • Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin vəsaitindən istifadə Qaydası (10) 
        • Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları (11) 
         • Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydası (12)
          • “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə” (13)     
           • Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası (14)
            • “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı” (15)
             • “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası” (16)  

              Ədəbiyyat:

              1.  Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi  
              2. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
              3. “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 11 may tarixli 998-IIIQ nömrəli Qanunu
              4. “Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli 733-IIQ nömrəli Qanunu
              5. “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 30 sentyabr tarixli 1024-IIQ nömrəli  Qanunu 
              6. “Qrant haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1998-ci il 17 aprel tarixli 483-IQ nömrəli Qanunu
              7. “Xarici investisiyanın qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 15 yanvar tarixli 57 nömrəli Qanunu
              8. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti (ARH) ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) arasında FAO-nun Tərəfdaşlıq və Əlaqələndirmə Ofisinin yaradılması və Texniki Yardımın göstərilməsi haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 30 sentyabr tarixli 1314-IVQ nömrəli Qanunu
              9. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 23 iyul tarixli 571 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi haqqında Əsasnamə”
              10. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 19 dekabr tarixli 413 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş  “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin vəsaitindən istifadə Qaydası”
              11. Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı.
              12. “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydası”nın və “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10 oktyabr tarixli 1627 nömrəli Fərmanı.
              13. “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 23 dekabr tarixli 897 nömrəli Fərmanı
              14. “Aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında” Azərbaycan respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanı
              15. “Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 19 dekabr tarixli 549 nömrəli Qərarı.
              16. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 6 aprel tarixli 89 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydası”.