Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin Aparatı, Təşkilat-nəzarət və analitika şöbəsi, Nəzarət və analitika sektoru, aparıcı məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu.(1) 
  • Ümumi müddəlar 
  • Normativ hüquqi aktların kolliziyası
  •  Normativ hüquqi akta dair ümumi tələblər  
  • Normativ hüquqi aktın strukturu
 2.  Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi(2)
  • 10-cu fəsil. Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları.
  •  Əmək müqaviləsinin işçi tərəfindən ləğv edilməsi qaydası.
  • İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinin əsasları.
  • Əmək müqaviləsi işəgötürən tərəfindən ləğv edilərkən görülən tədbirlər. 
  • Əmək vəzifələrinin kobud şəkildə pozulması hesab edilən hallar. 
  • . Müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilməsi qaydası. 
  • Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları.
  • Əmək müqaviləsində nəzərdə tutulan hallarda ona xitam verilməsinin tənzimlənməsi.
  • Əmək müqaviləsinin ləğv edilməsini məhdudlaşdıran şərtlər.      
  •  29-cu fəsil. Əmək və icra intizamının pozulmasına görə intizam məsuliyyəti və onun növləri
  • İntizam tənbehinin verilməsi qaydaları.
  •  İntizam tənbehi vermək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxs. 
  •  İntizam tənbehinin verilməsi şərtləri
  • 30-cu fəsil.İşəgötürənin və işçinin birinin digərinə vurduğu ziyana görə maddi məsuliyyəti  
  • İşəgötürənin və işçinin birinin digərinə vurduğu ziyana görə maddi məsuliyyəti. 
  •  Maddi məsuliyyətin başlanması və onu sübut etmək şərtləri.
  •  İşəgötürən tərəfindən mülkiyyətçiyə vurulan ziyana görə məsuliyyət.
  •  Vurulan ziyanın ödənilməsinin təmin edilməsi şərtləri
  •  31-ci fəsil. İşəgötürənin işçiyə vurduğu ziyana görə maddi məsuliyyət daşıdığı hallar     
  •   32-ci fəsil. İşçinin tam maddi məsuliyyəti. İşçinin maddi məsuliyyətini istisna edən hallar
 3. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi: [3]    
  •  1-ci Fəsil Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar qanunvericiliyi.
  • İnzibati məsuliyyətin əsasları
  • İnzibati xətalar qanunvericiliyinin prinsipləri
  • 2-ci Fəsil. İnzibati xəta və inzibati məsuliyyət 
  • İnzibati xəta anlayışı.
  • 3-cü Fəsil Əməyin inzibati xəta olmasını aradan qaldıran hallar
  • 4-cü Fəsil İnzibati tənbeh
  • 7-ci Fəsil Əsas qaydalar
  • 8-ci Fəsil . İnzibati xətalar haqqında işlərin aidiyyəti  
  • 10-cu Fəsil İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatı rədd edən  hallar
  • 11-ci Fəsil Barəsində inzibati xəta haqqında  iş üzrə  icraat aparılan şəxslərin hüquqları.
  • İnzibati xətalar haqqında işlər  üzrə icraatı rədd  edən hallar
  • 14-cü Fəsil İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraata başlama 
 4. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi (4)
  • Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə
  • Dövlət büdcəsinin, məqsədli büdcə fondlarının və ya büdcədənkənar dövlət fondlarının vəsaitindən təyinatı üzrə istifadə etməmə
  • Satınalma prosedurları keçirilmədən dövlət vəsaitlərini xərcləmə və ya dövlət satınalmalarını qanunsuz keçirmə
  • Vəzifə səlahiyyətlərini aşma
  • Vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə
  • Rüşvət alma (passiv rüşvətxorluq)
  • Rüşvət vermə (aktiv rüşvətxorluq)
  • Vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərmə (nüfuz alveri)
  • Vəzifə saxtakarlığı
  • Səhlənkarlıq
 5. Dövlət qulluqçularına ixtisas dərəclərinin verilməsi qaydaları(5)
  • Dövlət qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi qaydaları(6)
   • "Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikası qanunu (7)
    • 1-ci Fəsil Ümumi müddəalar.
    • 2-ci Fəsil Məlumatın dövlət sirrinə aid edilməsi,  onların məxviləşdirilməsi və məxviliyinin açıqlanması.
    • 4-cü Fəsil Dövlət sirrinin mühafizəsi.
    • 6-ci Fəsil Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət.
    • 7-cü Fəsil Dövlət sirrinin mühavizəsinəin təmin olunmasına nəzarət.
   • Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında məxfi sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydaları (8) 
    • Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi Qaydaları (9)
     • Dövlət satınalmalaır haqqında (10)
      • 1-ci Fəsil Ümumi müddəalar.
      • 3-ci Fəsil Satınalmaların təşkili.
      • 8-ci Fəsil  Şikayət verilməsi.

     Ədəbiyyat:

     1.  “Normativ hüquqi aktlar haqqında”Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu. 21 dekabr 2010-cu il, № 21-IVKQ
     2. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1 fevral 1999-cu il
     3. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. 29dekabr 2015-ci il
     4. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi
     5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 03 sentyabr tarixli 569 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Dövlət qulluqçularına ixtisas dərəclərinin verilməsi qaydaları
     6. Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında  06 aprel 2021-ci il tarixli 89 nömrəli Azərbaycan Respublikasının  Nazirlər Kabinetinin Qərarı
     7. "Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikasının  07 sentyabr 2004-cü il tarixli № 733-IIQ nömrəli qanunu
     8. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin19 yanvar 2005-ci il tarixli 179 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında məxfi sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması” Qaydası
     9. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 3 iyun tarixli 249 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi” Qaydaları.
     10. “Dövlət satınalmalaır haqqında” Azərbaycan Respublikasının 27 dekabr 2001-ci il tarixli № 245-IIQ nömrəli qanunu.