Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Audit şöbəsi, Maliyyə və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1]
  • Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları [14]
   • Büdcə sistemi haqqında ümumi məlumatlar [2]
    • Müqavilələrin bağlanması, müqavilə əsasında işlərin görülməsi, müqavilədə nəzərdə tutulmuş məbləğləri köçürmə qaydaları [13]
     • Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna hesablanan əmək haqqı fondunun məbləğinin müəyyən olunması [4, 8, 9]
      • Əmək müqaviləsi üzrə işçinin vəzifələrinin icra edib-etməməsi, əməkhaqqının ödənilməsinin formaları, qaydaları və əməkhaqqından tutulmalar, orta əməkhaqqı və onun saxlanılması qaydaları [5]
       • Maliyyə nəzarətinin məqsədi, forma və metodları, maliyyə nəzarətinin həyata keçirilmə qaydaları [3]
        • Əmək müqaviləsi üzrə işçinin vəzifələrinin icra edib-etməməsi, əməkhaqqının ödənilməsinin formaları, qaydaları və əməkhaqqından tutulmalar, orta əməkhaqqı və onun saxlanılması qaydaları [5]
         • İşçilərin ezamiyyə qaydaları [6, 7]
          • Daxili auditorun hüquq və vəzifələri [10]
           • Dövlət və yerli vergilər [11]
            • Satınalmaların həyata keçirilməsi qaydaları, tenderlərin təşkil edilməsi [12]

             Ədəbiyyat:

             1. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 29 iyun 2004-cü il №716-IIQ
             2. “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2 iyul 2002-ci il, №358-IIQ. (Qanuna edilmiş dəyişikliklər nəzərə alınmaqla)
             3. "Maliyyə" Nurpaşa Novruzov, Xanoğlan Hüseynov, 2007-ci il
             4. “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə işəgötürənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə” (Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilib)
             5. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, 1 fevral 1999-cu il
             6. "Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli qərarı (Qərara edilmiş dəyişikliklər nəzərə alınmaqla), 
             7. "İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları" Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2012-ci il 18 yanvar tarixli Q-01 nömrəli qərarı
             8. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli Fərmanı
             9.  “Dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrasına görə əlavə haqqın təyin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 31 may 2002-ci il, №334-IIQ
             10. “Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 22 may 2007-ci il № 332-IIIQ
             11. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi, 11 iyul 2000-ci il
             12. "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 27 dekabr 2001-ci il, № 245-IIQ
             13. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsi, 8 dekabr 1999-cu il
             14. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə”