Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
İnsan resurslarının idarə edilməsi şöbəsi, Karyera planlama, təlim və inkişaf sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Dövlət qulluqçularınn ixtisas dərəcələri [1, 2, 3]
  • Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydaları [4]      
   • Dövlət qulluqçularının ayrı-ayrı kateqoriyaları üçün qısaldılmış iş vaxtı [5]
    • Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılması [6]
     • Dövlət orqanlarında dövlət qulluğunun rəhbər vəzifələrinin tutulması üçün ehtiyat kadrlarla işin təşkili [7]
      • “Dövlət qulluqçusunun əlavə peşə təhsilinin növü, forması, müddəti və maliyyə təminatı Qaydaları” [8]
       • Dövlət qulluqçusunun əlavə peşə təhsilinin növləri 
       • Dövlət qulluqçularının əlavə peşə təhsilinin forması və müddəti
       • Dövlət qulluqçularının xaricdə  əlavə peşə təhsili alması 
      • Dövlət qulluqçuları üçün bəzi təminatlar haqqında [9]
       • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi üzrə: [10]
        • Əmək müqaviləsi üzrə işçinin əsas vəzifələri 
        • Əmək müqaviləsinin bağlanması və ona dəyişikliklərin edilməsi qaydası 
        • Ödənişli təhsil məzuniyyətləri və təhsil məzuniyyətlərinin müddətləri 
        • Əmək məzuniyyəti və onun verildiyi iş ili  
        • Uşaqlı qadınların əlavə məzuniyyətləri 
        • Məzuniyyət hüququ və onun təmin edilməsi
        • Məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi qaydaları
        • Ödənişsiz məzuniyyətlər
       • Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları [11]

        Ədəbiyyat:

        1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət  orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”
        2. “İnzibati və yardımçı vəzifələrin təsnifat toplusunun təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli Fərmanı
        3. "Dövlət Qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının 21 iyul 2000-ci il tarixli 926-IQ nömrəli Qanunu
        4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 yanvar tarixli 665 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət  orqanlarında dövlət qulluqçusuna dövlət qulluğunda qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi Qaydaları”
        5. "Dövlət qulluqçularının ayrı-ayrı kateqoriyaları üçün qısaldılmış iş vaxtı haqqında” Azərbaycan Respublikasinin 22 iyun 2001-ci il tarixli 156-IIQ nömrəli Qanunu
        6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 774 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçusunun mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə”
        7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 27 iyul tarixli 432 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarında dövlət qulluğunun rəhbər vəzifələrinin tutulması üçün ehtiyat kadrların formalaşdırılması Qaydaları”
        8. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 19 mart tarixli 44 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçusunun əlavə peşə təhsilinin növü, forması, müddəti və maliyyə təminatı Qaydaları”
        9. "Dövlət qulluqçuları üçün bəzi təminatlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 23 oktyabr tarixli 948 nömrəli Fərmanı
        10. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1 fevral 1999-cu il 
        11. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 11 fevral tarixli 527 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət qulluqçusunun şəxsi işinin aparılması Qaydaları"