Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Ətraf mühitin və təbii sərvətlərin tənzimlənməsi şöbəsi, Layihələrin koordinasiyası sektoru, baş məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1.  Təbii sərvətlərin istifadəsi, bərpası, mühafizəsi, ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması və hidrometeoroloji poseslərin müşahidəsi və proqnozlaşdırılması sahələri üzrə investisiya qoyuluşlarının və innovasiyaların prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi və bunların əsasında strategiyanın hazırlanması [1, 2, 4, 6]
  • Layihə fəaliyyəti, strategiyası. Layihə haqqında informasiyanın toplanması və təhlili. Layihənin tərəfləri, müddəti, büdcəsinin müəyyən edilməsi, xərclərin hesablanması [2, 3]
   • İnvestisiya layihələri. İnvestisiya layihələrin əsas məqsəd və vəzifələri. İnvestisiya layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsi [1, 4, 7, 8]
    • Ekoloji layihələrin və investisiyaların tətbiqi üzrə tender prosesləri [1, 3, 9]
     • Qrant və qrant növləri. Qrant vermək üçün qanuni əsas. Qrantdan icbari ödənişlər [8]
      • Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində, ekoloji problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə həyata keçirilən layihələrin koordinasiyası və təhlili [4, 5, 6] 
       • Donor və fondlarla iş strategiyası. Resipiyent. Azərbaycanda qrant və kredit hesabına həyata keçirilən ekoloji layihələr [8]

        Ədəbiyyat:

        1. “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 13 yanvar 1995-ci il, № 952
        2. “İnvestisiya fondları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 22 oktyabr 2010-cu il, № 1101-IIIQ  
        3. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsi
        4. Azərbaycan Respublikasının ətraf mühitə dair Qanunvericilik toplusu. (I və II cild.) Bakı - 2002, “EI-ALIiance” şirkətinin mətbəəsi
        5. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsi
        6. “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 8 iyun 1999-cu il, 678-IQ
        7. "Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 17 mart  2010-cu il
        8. "Qrant haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 17 aprel 1998-ci il,  № 483-IQ  
        9. “Dövlət satınalmaları haqqında”  Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 27 dekabr 2001-ci il, № 245-IIQ