Sumqayıt Apellyasiya məhkəməsi
məsləhətçi - kompyuter proqramçısı

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. E-hökumət
  • Şəbəkə texnologiyaları:
   • Şəbəkə texnologiyalarının iş prinsipləri. Lokal-kompüter şəbəkələrinin qurulması, inkişaf etdirilməsi və istismarı məsələləri. Şəbəkə sistemləri inzibatçısının vəzifə və funksiyaları. Kommunikasiya sistemlərinin idarə olunması.
  • Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010‑2012‑ci illər üçün Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan)
   • Fərdi kompüterin iş prinsipi, əsas qurğular və onların təyinatı, yaddaş qurğuları, periferiya qurğuları (printer, skaner, kseroks və s.), onların təyinatı və iş prinsipi
    • Windows XP əməliyyat sisteminin tərkib hissələri, əsas anlayışları
     • MS OFFICE proqramları
      • İnternet – veb-bələdçi, elektron poçt, informasiya axtarışı sistemləri
       • “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Sərəncamı

        Ədəbiyyat:

        1. www.e-gov.az, www.mincom.gov.az
        2. T. İbrahim-zadə, Y. Sərdarov, “Kompüter şəbəkələrinin əsasları və proqram təminatı”, Bakı, 2008
        3. “Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramı” (Elektron Azərbaycan) təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. 11 avqust 2010-cu il, № 1056
        4. Ə.M.Abbasov, M.N.Əlizadə, E.V.Seyidzadə, “İnformatika və kompüterləşmənin əsasları”, Bakı, 2006
        5. Ə.Ə.Əliyev, A.Y.Əliyev, C.K. Kazımov, “İnformatikanın əsasları”, Bakı, 2008
        6. “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. 13 fevral 2014-cü il, № 268
        7.  www.e-qanun.az