Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
Vahid informasiya sistemi şöbəsi, Dövlət şəhərsalma kadastrı sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
şöbə müdiri
Fatma Vidadi qızı Yıldırım
Əlaqə vasitələri:
Email: fatma.yildirim@arxkom.gov.az
Telefon: 493-34-67
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin yaradılması [1]
  • “Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi haqqında” Əsasnamə [2]
   • Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi yanında Şəhərsalma Şurası [3]
    • Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi üzrə: [4, 5]
     • Şəhərsalma fəaliyyəti
     • Şəhərsalma və tikinti fəaliyyəti sahəsində dövlətin səlahiyyətləri
     • Şəhərsalma və tikinti fəaliyyətinin əsas prinsipləri
     • Şəhərsalma və tikinti qanunvericiliyinin təyinatı
     • Şəhərsalma fəaliyyəti sahəsində dövlət siyasətinin məqsədi və istiqamətləri və onu həyata keçirən orqan 
     • Şəhərsalma fəaliyyətini tənzimləyən normativ sənədlər sistemi
     • Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti qanunvericiliyi
     • Şəhərsalma və tikinti fəaliyyəti sahəsində dövlət siyasətinin məqsədi və istiqamətləri
     • Ərazi planlaşdırılmasının növləri
     • Ərazi planlaşdırılması sənədləri
     • Ümumi və baş planların hazırlanması və həyata keçirilməsi
     • Müfəssəl planların hazırlanması
     • Tikintilərin Dövlət reyestrinin məqsədi
     • Tikintilərin Dövlət reyestrinə daxil edilən məlumatların tərkibi, həmin məlumatların təqdim edilməsi və reyestrin aparılması qaydaları
     • Məcəllənin pozulmasına görə məsuliyyət

    Ədəbiyyat:

    1. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin yaradılması barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 28 fevral tarixli 1339 nömrəli Sərəncamı
    2. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi haqqında Əsasnaməsinin, komitənin strukturunun təsdiq edilməsi, aparatının işçilərinin say həddinin müəyyən edilməsi barədə”Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 9 noyabr tarixli 647 nömrəli Fərmanı
    3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi sədrinin 20 iyun 2008-ci il tarixli 50 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Yanında Şəhərsalma Şurasının Əsasnaməsi”
    4. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 29 iyun 2012-ci il №392-İVQ
    5. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi