Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
Vahid informasiya sistemi şöbəsi, Dövlət şəhərsalma kadastrı sektoru, sektor müdiri

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
İnsan resursları şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edən
Gülbəniz Baba qızı Əliyeva
Əlaqə vasitələri:
Email: Gulbeniz.aliyeva@arxkom.gov.az
Telefon: (012)493-34-67 dax 172
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi üzrə: [1] 
  • Şəhərsalma və tikinti qanunvericiliyinin təyinatı (Maddə 1)
  • Şəhərsalma fəaliyyəti sahəsində dövlət siyasətinin məqsədi və istiqamətləri (Maddə 4)
  • Şəhərsalma və tikinti fəaliyyəti sahəsində dövlətin səlahiyyətləri (Maddə 5)
  • Şəhərsalma sənədlərinə uyğunluğun təmin edilməsi (Maddə 11)
  • Şəhərsalma fəaliyyətini tənzimləyən normativ sənədlər sistemi (Maddə 15)
  • Şəhərsalma və tikinti fəaliyyətinin vahid informasiya təminatı sisteminin məqsədi (Maddə 16)
  • Ərazi planlaşdırılmasının növləri (Maddə 18)
  • Ərazi planlaşdırılmasının məqsədi (Maddə 19)
  • Ərazi planlaşdırılması sənədləri (Maddə 20)
  • Barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq edilən tikinti obyektləri (Maddə 80)
 2. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi üzrə: [2] 
  • Torpaq Məcəlləsinin məqsədi (Maddə 2) 
  • Torpaq sahəsi və üzərində mülkiyyət və onun növləri (Maddə 4-5)
  • Azərbaycan Respublikasının vahid torpaq fondu və onun tərkibi (Maddə 9)
  • Dövlətin torpaq üzərində mülkiyyət hüququ (Maddə 46)
  • Bələdiyyənin torpaq üzərində mülkiyyət hüququ (Maddə 47)
 3. "Torpaq islahatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [3]
  • Torpaq islahatının məqsədi və vəzifələri (Maddə 1)
 4. "Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə: [4] 
  • Bələdiyyə torpaqlarının tərkibi (Maddə 2)
  • Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsinin əsas prinsipləri (Maddə 3)
  • Torpaq sahələrinin mülkiyyətə, istifadəyə və icarəyə verilməsinin ümumi qaydaları (Maddə 6)
 5. Azərbaycan Respublikasında Dövlət şəhərsalma kadastrı və şəhərsalma fəaliyyəti obyektlərinin monitorinqinin vahid sistemlə aparılması və kadastr xidmətinin təşkili Qaydası [5]
  • Azərbaycan Respublikasının ərazisində Dövlət şəhərsalma kadastrının yaradılması və aparılması Qaydaları [6]

   Ədəbiyyat:

   1. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi, 29 iyun 2012-ci il, №392-İVQ
   2. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi 25 iyun 1999-cu il № 695-IQ 
   3. “Torpaq islahatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 16 iyul 1996-cı il № 155-IQ
   4. “Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 29 iyun 2001-ci il №160-IQ 
   5. "Azərbaycan Respublikasında Dövlət şəhərsalma kadastrı və şəhərsalma fəaliyyəti obyektlərinin monitorinqinin vahid sistemlə aparılması və kadastr xidmətinin təşkili Qaydası barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 sentyabr 2000-ci il tarixli 159 nömrəli qərarı
   6. Azərbaycan Respublikası Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin 23 iyul 2004-cü il tarixli 162 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının ərazisində Dövlət şəhərsalma kadastrının yaradılması və aparılması Qaydaları"