Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
Vahid informasiya sistemi şöbəsi, şöbə müdirinin müavini

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin İnsan resursları şöbəsinin müdiri
Emil Səfərov
Əlaqə vasitələri:
Email: emil.safarov@arxkom.gov.az
Telefon: 012-493-34-67 (dax 114)
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin yaradılması [1]
  • “Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi haqqında” Əsasnamə [2]
   • Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi üzrə: [3, 4]
    • Şəhərsalma fəaliyyəti
    • Şəhərsalma və tikinti fəaliyyəti sahəsində dövlətin səlahiyyətləri
    • Şəhərsalma və tikinti fəaliyyətinin əsas prinsipləri
    • Şəhərsalma və tikinti qanunvericiliyinin təyinatı
    • Şəhərsalma fəaliyyəti sahəsində dövlət siyasətinin məqsədi və istiqamətləri və onu həyata keçirən orqan 
    • Şəhərsalma fəaliyyətini tənzimləyən normativ sənədlər sistemi
    • Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma və tikinti qanunvericiliyi
    • Şəhərsalma və tikinti fəaliyyəti sahəsində dövlət siyasətinin məqsədi və istiqamətləri
    • Ərazi planlaşdırılmasının növləri
    • Ərazi planlaşdırılması sənədləri
    • Ümumi və baş planların hazırlanması və həyata keçirilməsi
    • Müfəssəl planların hazırlanması
    • Tikintilərin Dövlət reyestrinin məqsədi
    • Tikintilərin Dövlət reyestrinə daxil edilən məlumatların tərkibi, həmin məlumatların təqdim edilməsi və reyestrin aparılması qaydaları
    • Məcəllənin pozulmasına görə məsuliyyət

   Ədəbiyyat:

   1. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin yaradılması barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 28 fevral tarixli 1339 nömrəli Sərəncamı
   2. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi haqqında Əsasnaməsinin, komitənin strukturunun təsdiq edilməsi, aparatının işçilərinin say həddinin müəyyən edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 9 noyabr tarixli 647 nömrəli Fərmanı
   3. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 29 iyun 2012-ci il №392-İVQ
   4. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi