Məhkəmə-Hüquq Şurası
İnformasiya texnologiyaları və innovasiyalar sektoru, məsləhətçi

Müsahibə proqramı üzrə məsul şəxslər:
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi, Hüquqi təminat və dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin Vəzifələrin idarə edilməsi və ehtiyat kadrlarla iş sektorunun baş məsləhətçisi
Könül Səlimova
Əlaqə vasitələri:
Email: k.salimova@dim.gov.az
Telefon: (012)310 53 16 daxili: 1745,1742


 1. Məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1]
  • "Məhkəmə-Hüquq Şurası Haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [2]
   • Hakimlərin Etik Davranış kodeksi [8]
    • Hakimlərin Seçki Komitəsi haqqında Əsasnamə [6]
     • Vakant hakim vəzifələrinə hakim olmayan namizədlərin seçilməsi Qaydası [7]
      • "Ədalət mühakiməsinin rəsmi emblemi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [3]
       • "Hakimlərin xidməti vəsiqəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [4]
        • "Hakimlərin xüsusi geyimi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu [5]
         • "Elektron məhkəmə" informasiya sisteminin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 fevral 2014-cü il tarixli Sərəncamı [9]
          • "Məhkəmə-hüquq sistemində islahatlarının dərinləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 03 aprel 2019-cu il tarixli Fərmanı [10]
           • "İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sistemi haqqında" Əsasnamə [11]

            Ədəbiyyat:

            1. "Məhkəmələr və hakimlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 10 iyun 1997 №310-IQ
            2. "Məhkəmə-Hüquq Şurası Haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 28 dekbar 2004 №818-IIQ
            3. "Ədalət mühakiməsinin rəsmi emblemi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 22 iyun 1999-cu il №689-IQ
            4. "Hakimlərin xidməti vəsiqəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 22 iyun 1999-cu il №691-IQ
            5. "Hakimlərin xüsusi geyimi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 22 iyun 1999-cu il №690-IQ
            6. Məhkəmə-Hüquq Şurasının 2005-ci il 11 mart tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Hakimlərin Seçki Komitəsi haqqında" Əsasnamə
            7. Məhkəmə-Hüquq Şurasının 2005-ci il 11 mart tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Vakant hakim vəzifələrinə hakim olmayan namizədlərin seçilməsi Qaydaları"
            8. Məhkəmə-Hüquq Şurasının 2007-ci il 22 iyun tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Hakimlərin Etik Davranış kodeksi"
            9. "Elektron məhkəmə" informasiya sisteminin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 fevral 2014-cü il tarixli Sərəncamı
            10. "Məhkəmə-hüquq sistemində islahatlarının dərinləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 03 aprel 2019-cu il tarixli Fərmanı
            11. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  04 sentyabr 2012-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sistemi haqqında" Əsasnamə